Menu

Accent Golv AB


Organisationsnummer: 556759-6118
Adress:  Åbrinken 5 B
Postadress:  424 55  Angered
Län:  Västra Götaland O (Gbg o Bohus)
Telefon:  073-044 02 42
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 26 (22)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-12-03
Auktoriserad plast: 2008-11-07

Auktorisering

  • Plast

Accent Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Accent Golv AB är anslutet till:

Nu 518 090 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.