Menu

AREA Byggprojekt AB


Organisationsnummer: 556889-1153
Adress:  Gårdsjövägen 26, 293 74 Kyrkhult
Län:  Blekinge
Telefon:  070-322 36 29
Webbplats:  areabyggprojekt.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 94 (38)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-30
Auktoriserad keramik: 2019-10-08

Auktorisering

  • Keramik

AREA Byggprojekt AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak