Menu

AL Golv i Umeå AB


Organisationsnummer: 556831-0774
Adress:  Länsmansvägen 1
Postadress:  904 20  Umeå
Län:  Västerbotten
Telefon:  090-14 15 30
E-post: 
Webbplats:  www.lmu.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 528 (65)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-12-02
Auktoriserad plast: 2011-06-15
Auktoriserad keramik: 2011-06-15

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

AL Golv i Umeå AB är anslutet till:

Nu 590 715 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak