Menu

AL Golv i Umeå AB


Organisationsnummer: 556831-0774
Adress:  Länsmansvägen 1
Postadress:  904 20  Umeå
Län:  Västerbotten (AC)
Telefon:  090-14 15 30
E-post: 
Webbplats:  www.lmu.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 436 (50)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-02-11
Auktoriserad plast: 2011-06-15
Auktoriserad keramik: 2011-06-15

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

AL Golv i Umeå AB är anslutet till: