Menu

AB Anders Wängefors


Organisationsnummer: 559342-5662
Adress:  Rundsvägen 55, 828 94 Ovanåker
Län:  Gävleborg
Telefon:  073-833 59 97
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 4 (4)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-06
Auktoriserad keramik: 2022-07-04

Auktorisering

  • Keramik

AB Anders Wängefors är anslutet till:

Nu 702 794 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak