Menu

A.D Kakel o Golv AB


Organisationsnummer: 559098-7888
Adress:  Flädergatan, 733 37 Sala
Län:  Västmanland
Telefon:  073-528 68 66
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 112 (93)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-12-06
Auktoriserad keramik: 2017-09-19

Auktorisering

  • Keramik

A.D Kakel o Golv AB är anslutet till:

Nu 639 376 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak