Menu

A.D Kakel o Golv AB


Organisationsnummer: 559098-7888
Adress:  Skräddargränd 4
Postadress:  733 36  Sala
Län:  Västmanland (U)
Telefon:  073-528 68 66
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 19 (14)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-12-13

Auktorisering

  • Keramik

A.D Kakel o Golv AB har verksamhet inom:

A.D Kakel o Golv AB är anslutet till:

Nu 483 883 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.