Menu

A.D Kakel o Golv AB


Organisationsnummer: 559098-7888
Adress:  Skräddargränd 4
Postadress:  733 36  Sala
Län:  Västmanland (U)
Telefon:  073-528 68 66
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 50 (40)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-02-05

Auktorisering

  • Keramik

A.D Kakel o Golv AB är anslutet till: