Menu

A M B Entreprenad AB


Organisationsnummer: 556952-4878
Adress:  Ringvägen 35
Postadress:  513 34  Fristad
Län:  Västra Götaland P (Älvsborg)
Telefon:  070-356 11 82
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 169 (112)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-01-14

Auktorisering

  • Keramik

A M B Entreprenad AB är anslutet till: