Menu

A M B Entreprenad AB


Organisationsnummer: 556952-4878
Adress:  Ringvägen 35
Postadress:  513 34  Fristad
Län:  Västra Götaland
Telefon:  070-356 11 82
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 209 (142)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-11
Auktoriserad plast: 2016-08-23
Auktoriserad keramik: 2014-04-24

Auktorisering

  • Keramik

A M B Entreprenad AB är anslutet till:

Nu 617 138 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak