Menu

A M B Entreprenad AB


Organisationsnummer: 556952-4878
Adress:  Ringvägen 35
Postadress:  513 34  Fristad
Län:  Västra Götaland P (Älvsborg)
Telefon:  070-356 11 82
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 156 (99)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-09-18

Auktorisering

  • Keramik

A M B Entreprenad AB har verksamhet inom:

A M B Entreprenad AB är anslutet till:

Nu 518 091 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.