Menu

A Golv i Varberg AB


Organisationsnummer: 559363-4909
Adress:  Järnvägsvägen 2, 43295 Varberg
Län:  Halland
Telefon: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 5 (5)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-15
Auktoriserad plast: 2022-10-06

Auktorisering

  • Plast

A Golv i Varberg AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak