Menu

08 Byggruppen & kakel AB


Organisationsnummer: 559220-6436
Adress:  Södra Fiskartorpsvägen 13 D, 114 33 Stockholm
Län:  Stockholm
Telefon:  076-906 20 61
Webbplats:  08byggruppen.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 164 (72)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-12-27
Auktoriserad keramik: 2020-03-10

Auktorisering

  • Keramik

08 Byggruppen & kakel AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak