Menu

Östkustens Golventreprenad AB


Organisationsnummer: 559173-6052
Adress:  Pontongatan 3 A
Besöksadress:  Pontongatan 3 A, 611 64 Nyköping
Postadress:  611 64  Nyköping
Län:  Södermanland
Telefon:  070-744 75 16
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 62 (24)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-07-06
Auktoriserad plast: 2019-01-10

Auktorisering

  • Plast

Östkustens Golventreprenad AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak