Menu

Östgöta Golvidé AB


Organisationsnummer: 556984-1520
Adress:  Himmelstalundsvägen 24
Postadress:  602 16  Norrköping
Län:  Östergötland
Telefon:  011-573 06
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 65 (55)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-09
Auktoriserad plast: 2015-05-28

Auktorisering

  • Plast

Östgöta Golvidé AB är anslutet till:

Nu 620 326 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak