Menu

Österskogs Bygg AB


Organisationsnummer: 556757-6847
Adress:  Hok Österskog
Postadress:  560 13  Hok
Län:  Jönköping
Telefon:  076-893 55 80
Webbplats:  www.osterskogsbygg.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 29 (16)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-14
Auktoriserad plast: 2020-07-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Österskogs Bygg AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak