Menu

Österåkers Golv AB


Organisationsnummer: 556349-7717
Adress:  Sågvägen 12
Postadress:  184 40  Åkersberga
Län:  Stockholm
Telefon:  08-540 228 69
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 146 (124)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-02-12
Auktoriserad plast: 2011-05-12

Auktorisering

  • Plast

Österåkers Golv AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak