Till huvudinnehållet

Aktuell förteckning över godkända produkter

godkanda tatskiktsprodukter

När du ska välja våtrumsskivor, ytskikt, tätskikt och golvbrunn för ett våtrum är det viktigt att produkterna är testade och godkända för sina ändamål. Konsekvenserna kan annars bli ödesdigra med svåra vattenskador som följd. Här listar Stiftelsen GVK de produkter som är testade och godkända av branschorganisationerna. En förutsättning är att produkterna uppfyller nödvändiga krav på arbetsmiljö vid montage.