Menu

Aktuell förteckning över godkända produkter

När du ska välja våtrumsskivor, ytskikt, tätskikt och golvbrunn för ett våtrum är det viktigt att produkterna är testade och godkända för sina ändamål. Konsekvenserna kan annars bli ödesdigra med svåra vattenskador som följd. Här listar Stiftelsen GVK de produkter som är testade och godkända av branschorganisationerna. En förutsättning är att produkterna uppfyller nödvändiga krav på arbetsmiljö vid montage.

Plastmatta som tätskikt är godkänt

Det går utmärkt att ha plastmatta som tätskikt också under kakel och klinker. Till fördelarna hör att produkterna går att delreparera i händelse av att en kakelplatta går sönder. Plastmattan installeras av ett GVK-auktoriserat företag.

Tätskiktsfolien kan vara ett krav

Det är ett krav enligt GVKs branschregler att ha plastmatta eller tätskiktsfolie i våtzon 1 där underlaget är extra fuktkänsligt, till exempel på träbjälklag eller på väggar som består av skivmaterial.

Väggnära golvbrunnar

Om golvbrunnen placeras närmare än 0,2 meter från väggen ska den ha ett särskilt godkännande. Dessutom ska den testas ihop med det tätskikt som ska skydda våtrummet.

Nu 483 876 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.