Till huvudinnehållet

Fler företag kontrolleras

Stickprovskontroller av installerade våtrum är en obligatorisk del av GVKs utförandekoncept och andelen företag som blir kontrollerade ökar stadigt. Under 2023 kontrollerades 497 av Sveriges 764 GVK-företag, eller 65 procent, jämfört med 61 procent året innan.

Kontrollerna leder till säkrare våtrum på flera nivåer. Dels minskar risken för vattenskador när man kontrollerar att gällande branschregler har följts vid installationen. Dels återförs kunskap till branschen och erfarenheterna används vid kommande uppdatering av branschreglerna. På så sätt blir badrummen allt vattensäkrare över tid.

Mattias Granberg på Nordinspekt i Umeå är en av GVKs tretton oberoende kontrollanter med ansvarsområde Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

- Det systematiska kvalitetsarbetet med stickprovskontroller ger definitivt resultat. Jag får dagligen samtal från konsumenter som är missnöjda med ett utfört våtrumsarbete. Bara i något sällsynt undantagsfall handlar det då om GVK-företag, säger han.

Stickproven, som GVK-företaget förbinder sig att medverka i, är ett utmärkt tillfälle för entreprenören att ställa frågor, lära mer och utveckla sitt kvalitetsarbete. De tjänar alltså fler syften än att kontrollera det utförda jobbet.

- Innan företaget är med om sin första stickprovskontroll kan man uppleva att någon kommer för att leta fel och brister. Det är inte alls så det fungerar. Jag går igenom installationen tillsammans med entreprenören, steg för steg, så stickproven är mer att betrakta som en utveckling av yrkeskunnandet.

Ibland ser kontrollanterna samma slags avvikelse hos flera företag, avvikelser som kan bero på oklarheter i monteringsanvisningarna. Då har branschens aktörer möjlighet att göra anvisningarna tydligare och på så sätt förstärka kvalitetsarbetet.

- Ett aktuellt exempel är utvecklade anvisningar för montering av väggmatta i våtrumsfönster. Här har jag sett hur flera GVK-företag haft bekymmer, så det är värdefullt att monteringsanvisningarna nu håller på att förtydligas. Det är sådant som gör kontrollverksamheten så viktig.

- Det är mycket bättre att styra rätt från början, säger Mattias Granberg. På så sätt undviker företaget att behöva hantera kostnads- och tidskrävande reklamationer.

För de som vill ha kontroller av sin produktion går det utmärkt att beställa så kallade särskilda kontroller av kontrollanterna. I det fallet får man som beställare handla upp och finansiera kontrollerna, till skillnad från stickprovsverksamheten som finansieras av de GVK-auktoriserade företagen själva.

Alla företag som blir GVK-auktoriserade förbinder sig att följa gällande branschregler, att möjliggöra stickprovskontroller och att ta del av aktuell branschinformation.

Läs mer:
Så fungerar GVKs kontrollsystem
Så blir företaget GVK-auktoriserat