Till huvudinnehållet

Va *** får jag för pengarna?

-Den stora vinsten med att vara GVK-auktoriserad är givetvis att minska vattenskador i våtrum, säger Johan Aspelin, VD för GVK, ett gemensamt mål för alla de 765 företag som i dagsläget är GVK-auktoriserade. Men det finns så många fler uppsidor. Här är några av fördelarna för de företag som väljer att bli GVK-auktoriserade.

- Den stora vinsten med att vara GVK-auktoriserad är givetvis att minska vattenskadorna i våtrum, säger Johan Aspelin, VD för GVK. Det är det gemensamma målet för alla de 765 företag som i dagsläget är GVK-auktoriserade, och har så varit ända sedan stiftelsen Golvbranschens våtrumskontroll startade 1988.

- I flertalet upphandlingar i dag är det krav på våtrumsentreprenören att vara GVK-auktoriserad. Beställarna ser GVKs systematiska utförandekoncept, där man steg för steg dokumenterar att gällande branschregler följs, som bästa garantin för vattensäkra badrum.

Men förutom dessa uppenbara fördelar följer en lång rad förmåner för de företag som väljer att bli auktoriserade. Allt detta ingår i GVK-auktorisationen.

 • Golv- och Våtrumskontroll, e-tjänsten där all dokumentation om ett projekt samlas; våtrumsanmälan, för- och egenkontroll, eventuella avvikelser och till sist våtrumsintyg.
 • Dokumentationen i Golv- och Våtrumskontroll blir proffsig och företagsanpassad och skickas enkelt till beställaren.
 • Teknisk rådgivning via mejl eller telefon till GVKs kansli.
 • Kontrollverksamhet där GVK-kontrollanter gör stickprovskontroller och bidrar till att hålla en hög nivå på svenska badrumsinstallationer.
 • Möjlighet till kompetensutveckling (obligatorisk fortbildning vart femte år).
 • Företaget syns på gvk.se och är sökbart under ”Hitta företag”.
 • GVK-pumpen för täthetskontroll av svetsade skarvar.
 • Digitalt auktorisationsbevis som visar att företaget är godkänt.
 • Golv till Tak till alla GVK-auktoriserade företag + specialutgåva med GVK-del i nr 8 varje år.
 • Nyhetsbrev, utskick och info om aktuella frågor i branschen.
 • Möjlighet att påverka branschreglerna Säkra Våtrum som uppdateras och revideras vart femte år.
 • Profilmaterial.

- GVK-auktorisationen utvecklar hela våtrumsbranschen och ger företaget ett ypperligt verktyg att utföra sitt jobb på ett proffsigt, fackmässigt sätt, säger Johan Aspelin. Den bidrar till yrkesstolthet och är en trygghet för beställaren.