Till huvudinnehållet

GVK-kontroller bra samlingspunkt

Stickprovskontroller av nyss färdigställda badrum är en viktig del i GVKs kvalitetskoncept. Flera parter har nytta av kontrollverksamheten och får ny kunskap på köpet; kunden som anlitat GVK-företaget, entreprenören som utfört jobbet, byggföretaget och inte minst GVK-kontrollanten själv. GVK är den enda auktorisation på marknaden där strukturerade kontroller på färdigt arbete ingår i åtagandet.

Stickprovskontroller av nyss färdigställda badrum är en viktig del i GVKs kvalitetskoncept. Flera parter har nytta av kontrollverksamheten; kunden som anlitat GVK-företaget, entreprenören som utfört jobbet, liksom byggföretaget.

– De kunder som får sina nya badrum kontrollerade är mycket nöjda och ser det som en kvalitetssäkring. Jag uppskattar också de fall där GVK-företaget som utfört jobbet är med, och gärna också en representant för byggaren. De olika yrkesgrupperna lär av varandra - och på så vis får vi ännu säkrare våtrum!

Torbjörn Jonsson är en av GVKs 16 kontrollanter, som tillsammans täcker hela Sverige. Han ansvarar för ett område som sträcker sig från Västerås i söder upp till ett par mil norr om Härnösand och räknar med att ha gjort uppåt 170 stickprovskontroller när året är slut.

Stickprovskontrollerna är en grundbult i GVKs utförandekoncept. För varje GVK-auktoriserat företag ingår fem slumpmässiga stickprovskontroller per år. Kontrollverksamheten säkerställer att branschregler och rutiner följs vid badrumsinstallationer. Återföring av erfarenheter från kontrollerna bidrar i sin tur till ännu säkrare rutiner. Därmed minimeras risken för vattenskador.

GVK är den enda auktorisationen på marknaden där strukturerade kontroller på det färdiga arbetet ingår i åtagandet.

- Tanken med kontrollerna är inte att sätta dit någon, utan att stärka det enskilda företaget och även hela GVK-konceptet.

- Det är alltid en fördel om GVK-entreprenören är med, då kan vi diskutera olika frågor och lösningar. Företaget kan lära sig något av mig kring rutiner och dokumentation och jag lär mig av företaget. Jag började som golvläggare för många år sedan och har jobbat som kontrollant sedan 2016. Så jag är tacksam när entreprenören uppdaterar mig på nya material som kräver andra tekniker och metoder.

- Det är bra om både byggaren och till exempel rörmokaren kan vara med. Man tjänar både tid och pengar på bättre kommunikation och samarbete mellan de olika hantverksgrupperna, säger Torbjörn Jonsson.

Han får medhåll av sin kollega, Peter Lindström, GVK-kontrollant för bland annat Stockholm och Gotland, som menar att det finns vinster att göra för både byggare och entreprenör;

- Vid en kontroll nyligen på ett större bygge pratade vi om rörgenomföringarna som gjorts i badrummet. Det slutade med att arbetsledaren hämtade rörmokaren och vi fick en givande diskussion om hur förutsättningarna ser ut för de olika yrkeskategorierna. Och hur man kan underlätta för varann!

- Stickprovskontrollerna är helt enkelt ett utmärkt tillfälle till utbildning, utveckling och nya kunskaper för alla inblandade, säger Peter Lindström.