Till huvudinnehållet

Förebygg vattenskador med GVK-auktorisation

Runt om i Sverige finns just nu 768 GVK-auktoriserade företag, en ökning med 10 företag bara den senaste veckan - och fler är på gång. Vad är det som lockar företagen att auktorisera sig? - Det korta svaret är att förebygga tråkiga och dyrbara vattenskador, säger Elisabeth Erler, ny admin- och auktorisationsansvarig på GVK. Och att auktorisera sig är inte särskilt krångligt!

Runt om i Sverige finns just nu 768 GVK-auktoriserade företag, en ökning med 10 företag bara den senaste veckan - och fler är på gång. Vad är det som lockar företagen att auktorisera sig?

- Det korta svaret är att förebygga tråkiga och dyrbara vattenskador, säger Elisabeth Erler, admin- och auktorisationsansvarig på GVK. Det systematiska utförandekonceptet, där man steg för steg dokumenterar att gällande branschregler följs, leder till vattensäkra badrum. Och att auktorisera sig är inte särskilt krångligt.

- Det är en trygghet för både företag och kund. I allt fler upphandlingar ställs krav på att företaget ska vara GVK-auktoriserat, så där man har en klar fördel.

- Vi erbjuder dessutom bra support. Montören kan faktiskt ringa oss från badrummet och oftast få svar direkt!

Grundkraven för att bli auktoriserad är att företaget till betydande del arbetar med våtrum, har F-skatt och är momsregistrerat. Dessutom ska minst en arbetsledare per 10 anställda och minst var femte montör ha blivit behörig enligt de obligatoriska GVK-kurserna.

Formuläret för ansökan om GVK-auktorisation finns på webben. Där hittar man också tydliga instruktioner och förklaringar till hur ansökan ska fyllas i och vilka dokument som måste bifogas. Elisabeth Erler är bestämd på den punkten;

- Gå in och läs på så att du får med dig allt, det tar bara 10 minuter! Det lönar sig. En komplett ansökan betyder att vägen till auktorisationen går så mycket snabbare.

Till ansökningsformuläret bifogas registerutdrag för F-skatt samt registreringsbevis från Bolagsverket. Även yrkesbevis för den eller de personer som ska bli behöriga enligt auktorisationens krav ska bifogas.

- Helst vill vi också ha referenser från ett par andra företag, så att vi vet att företaget är seriöst.

När ansökan är komplett öppnas dörren till de obligatoriska kurser som arbetsledare och plattsättare behöver gå. Efter godkänd utbildning och betald anmälningsavgift är processen klar och auktorisationsdiplomet delas ut.

Ibland hör man att företagen tycker det tar lång tid att bli auktoriserade.

- Vi är inte intresserade av att panikauktorisera företag, bara för att de till exempel vill vinna en upphandling, säger Elisabeth Erler. Vi vill ha ett långsiktigt samarbete med seriösa företag. Men om ansökan är komplett när den kommer in till mig och om man kan vara lite flexibel vad gäller kursort, ja då kan det gå riktigt fort.