Till huvudinnehållet

Nu blir kursverksamheten fysisk!

Under hösten genomförs flera av GVKs kurser fysiskt igen. Behörighetskurser för arbetsledare, plattsättare och mattläggare i GVK-företag ges över hela landet under perioden september till december. - Mycket bättre att träffas i verkligheten, det går inte att komma ifrån, säger Patrik Westin, VD Golv & Kakel Gävleborg. Du kan ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter med andra firmor.

Under hösten genomförs flera av GVKs kurser fysiskt igen. Behörighetskurser för arbetsledare, plattsättare och mattläggare i GVK-företag ges över hela landet under perioden september till december.

- Mycket bättre att träffas i verkligheten, det går inte att komma ifrån, säger Patrik Westin, VD på Golv & Kakel Gävleborg. Funderingar, diskussioner och praktiska lösningar kommer fram på ett helt annat sätt. Det finns utrymme att ställa frågor till kursledaren och du kan dela erfarenheter med kursdeltagare från andra firmor.

- Du får också jobba fysiskt med olika produkter. Det kommer en hel del nyheter på marknaden och ibland ändras även innehållet i kända produkter. Sådant behöver man få koll på för att våra rutiner, till exempel vad gäller torktider, ska vara korrekta.

Han menar att kvalitetsnivån i branschen höjt sig generellt de senaste åren och att montörens kompetens är viktig för att kunna säga ifrån när förutsättningarna inte är de rätta.

- Det funkar bara om vi själva kan, och förstår betydelsen av, att följa monteringsanvisningar, att dokumentera och göra egenkontroller, säger Patrik Westin.

Behörighet är en av grundstenarna i GVK-konceptet. Den förnyas vart femte år, bygger på individuell kompetens och ska kunna styrkas med gällande branschlegitimation. Behörighetskurserna handlar om hur ett fackmässigt våtrum ska utföras enligt GVKs gällande branschregler och kvalitetsverktyg, aktuella produkter och branschnyheter.

- Våra digitala behörighetskurser finns kvar i utbudet och fyller sin funktion med flexibilitet och att man slippa resa, säger Johan Aspelin, VD på GVK. Men att träffas i verkligheten är oslagbart för att lära av branschkollegor, få känna på nya produkter och tekniker och inte minst att bygga värdegemenskap!

Kommande kurstillfällen för GVKs behörighetskurser

Behörighet arbetsledare ✔️ Mer info och anmälan
1 december, Stockholm / Arlanda

Behörighet tätskikt under keramik ✔️ Mer info och anmälan
18 oktober, Söderhamn
27 oktober, Luleå
24 november, Umeå
29 november, Stockholm / Årsta

Behörighet plast ✔️ Mer info och anmälan
7 oktober, Göteborg
19 oktober, Söderhamn
26 oktober, Luleå
23 november, Umeå
30 november, Stockholm / Årsta