Till huvudinnehållet

Hög nivå på kontrollverksamheten

En grundbult i GVKs utförandekoncept, som klubbades redan när stiftelsen bildades 1988, är de slumpmässiga stickprovskontrollerna. Kontrollverksamheten säkerställer att branschregler och rutiner följs vid badrumsinstallationer och därmed minimerar risken för vattenskador. Under 2021 nådde de slumpmässiga kontrollerna rekordnivåer.

- Det ligger definitivt i vårt intresse att minska vattenskadorna i våra medlemmars fastigheter, säger Anna Thureson, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna.

- Bristfälligt utförda jobb i våtrum kan leda till stora skador som blir kostsamma både för samhället och fastighetsägaren. Därför var vi med och bildade stiftelsen GVK, Golvbranschens våtrumskontroll, 1988.

En grundbult i GVKs utförandekoncept, som klubbades redan när stiftelsen startade, är de slumpmässiga stickprovskontrollerna. Kontrollverksamheten säkerställer att branschregler och rutiner följs vid badrumsinstallationer och därmed minimerar risken för vattenskador.

Under 2021 nådde de slumpmässiga kontrollerna rekordnivåer.

I Blekinge län och på Gotland var antalet kontrollerade GVK-företag 100 procent, med Norrbotten och Kalmar län hack i häl. Hela 64 procent av samtliga 758 GVK-auktoriserade företag kontrollerades förra året minst en gång. Totalt genomfördes 1 367 stickprovskontroller i de 483 kontrollerade GVK-företagen. Enligt GVKs regler ska samtliga auktoriserade företag bli slumpmässigt kontrollerade minst vartannat år.

Fastighetsägarnas uppdrag är att underlätta för sina 15 000 medlemsföretag att framgångsrikt driva sin verksamhet och att medverka till en positiv samhällsutveckling. I det sammanhanget spelar GVK en aktiv roll.

- Fel och brister i byggbranschen orsakar enorma kostnader för både samhället och den enskilde medlemmen. Det visar bland annat en rapport från Boverket. Att anlita ett GVK-auktoriserat företag som jobbar med rutiner och dokumentation, och som dessutom kan bli föremål för kontroll vid slumpmässiga stickprov, innebär en stor trygghet för fastighetsägaren.

- Det är positivt och stärkande att så många aktörer i bostads- och fastighetsSverige står bakom stiftelsen och dess kontrollverksamhet. Vi hänvisar alltid till GVK och dess branschregler när medlemmarna har funderingar kring våtrum, avslutar Anna Thureson.

GVKs kontrollanter gör förutom stickprovskontroller också särskilda kontroller. Det är en möjlighet att kontrollera badrum, utfört av GVK-auktoriserat företag, även om det inte blir föremål för stickprov. Genom att beställa en särskild kontroll säkerställer man att installationen håller den utlovade kvaliteten.

De som kan vara intresserade av en särskild kontroll är till exempel byggaktörer, försäkringsbolag och proffsbeställare som fastighetsbolag och förvaltare, men även konsumenter.