Till huvudinnehållet

Stickprov ger säkrare badrum

Kontroll av utfört jobb är en viktig del i konceptet för de 720 GVK-auktoriserade företagen. 2019 gjordes 1 755 stickprov för att upptäcka eventuella brister i badrumsinstallationer. - Stickproven är en kvalitetssäkring, en del av GVKs grundidé. Det är en trygghet för beställaren och även för företagen själva. Statistiken visar att företagen följer branschreglerna, säger Danne Hägg på Jannes Golv.

Kontroll av utfört jobb är en viktig del i konceptet för de 720 GVK-auktoriserade företagen i Sverige. Förra året gjordes 1 755 slumpmässiga stickprov för att upptäcka eventuella fel och brister i badrumsinstallationer.

- Stickproven är en kvalitetssäkring, en del av grundidén med GVK. Det innebär en extra trygghet för beställaren och faktiskt även för GVK-företagen själva. Statistiken visar att företagen verkligen följer branschreglerna för säkra våtrum, säger Danne Hägg på Jannes Golv i Hudiksvall.

GVKs verksamhet bygger på regelmässig dokumentation av förutsättningar och utförande. När ett badrum installeras görs först en digital våtrumsanmälan där relevanta uppgifter samlas ihop. Sedan följer för- och egenkontroller och till sist får beställaren en dokumentation som visar att installationen utförts på ett fackmässigt sätt.

Våtrumsanmälan skickas bland annat till GVK-kontrollanten som gör slumpmässiga, oanmälda stickprov. De kritiska punkterna i badrummet, såsom rörgenomföringar, lutning mot golvbrunn och täthet i svetsskarvarna, speciellt då i ytter- och innerhörn, kontrolleras.

- Om ett fel återkommer, till exempel en otät skarv i innerhörnet, då vet vi att något måste göras. Drabbar det ett enskilt företag får deras rutiner och arbetssätt förändras. Om kontrollanterna ser samma fel återkomma hos flera GVK-företag är det förmodligen branschreglerna Säkra Våtrum eller utbildningen som behöver uppdateras. Det kan också handla om monteringsanvisningar som leverantören då får se över.

GVK-företagen utför ett säkert jobb. Statistik från 2019 som bygger på stickprov från branschens 19 kontrollanter visar att 97,5 procent av de kontrollerade installationspunkterna var felfria – en ökning med en halv procentenhet från året innan. 1,5 procent visade någon form av avvikelse och 1 procent var behäftad med fel. Siffrorna visar tydligt att val av entreprenör vid installation av badrum har stor betydelse för ett gott resultat.

- Kontrollmomentet i GVK-konceptet är ett verktyg för att ständigt bli vassare och bättre. Man ska inte känna sig utpekad när kontrollanten dyker upp. Stickproven hjälper oss i förlängningen att bygga ännu säkrare badrum, säger Danne Hägg.