Till huvudinnehållet

Branschregler för säkra våtrum uppdateras

Den 1 januari 2021 uppdateras branschreglerna Säkra Våtrum. Uppdateringen säkerställer att reglerna är aktuella och speglar den senaste tekniska utvecklingen. Många aktörer är inblandade i processen, där samordning och kunskapsåterföring är nyckelord. - Branschreglerna revideras vart femte år och en ändring kan ha olika orsaker, säger Johan Aspelin, vd GVK.

Den 1 januari 2021 uppdateras branschreglerna Säkra Våtrum. Uppdateringen säkerställer att reglerna är aktuella och speglar den senaste tekniska utvecklingen. Många aktörer är inblandade i processen, där samordning och kunskapsåterföring är nyckelord.

- Branschreglerna revideras vart femte år och kraven på förändring kommer både inifrån branschen och utifrån. En ändring kan ha olika orsaker. Det kan handla om svårtolkade regler och formuleringar, ändrade krav från Boverkets sida eller teknik som utvecklats, säger Johan Aspelin vd för GVK, Golvbranschens våtrumskontroll.

Men basen i översynen kommer från GVK-företagen själva i form av våtrumsanmälningar, avvikelserapporter och stickprovskontroller som visar om något systematiskt utförs på fel sätt. Det statistiska underlaget är betryggande. Just nu finns nära 550 000 våtrumsanmälningar registrerade i GVKs databas.

Uppdaterade branschregler ger flera vinster. Färre vattenskador, högre kvalitet till lägre pris och större effektivitet i våtrumsföretagen är viktiga fördelar. Kommande uppdatering är samordnad med BKRs och Säker Vattens branschregler för att skapa en gemensam målbild av vattensäkra badrumsinstallationer.

- Till exempel är GVKs och Säker Vattens arbetsuppgifter beroende av varandra, så kraven ska passa ihop. När VVS-montörerna gjort sitt jobb enligt Säker Vattens regler måste rören i väggen komma ut så att det fungerar att montera tätskiktet enligt GVKs branschregler.

Just reglerna kring rörgenomföring på vägg i våtrum nämner Johan Aspelin som ett konkret exempel på vad som kommer att förändras i den nya versionen. Förändringen handlar om avståndet mellan rör, djupet på väggbricka samt metoden för att täta genomföringar med plastmatta och den har länge varit efterfrågad av branschen.

Representanter för BKR, GVK, Säker Vatten samt leverantörer av VVS-produkter och tätskikt har kommit överens om vad som ska gälla för rörgenomföringarna.

-Det här är ett typiskt exempel på hur branschen samlats för att lösa ett gemensamt problem. Genom återföring av erfarenhet utvecklas ständigt arbetet med att göra de svenska våtrummen säkrare, säger Johan Aspelin.

Han påpekar att det inte är något självändamål att ändra branschreglerna, utan målet är att förändra så lite som möjligt.

- Vi har en hög kontinuitet i de regler som finns. Sedan ska man minnas att reglerna måste följas för att samordningen ska fungera. Om utförandet brister i följsamhet till regelverket så hjälper det inte att vi har perfekta regler!