Till huvudinnehållet

Färre vattenskador med auktoriserade företag

En positiv trend med minskande vattenskador i badrum håller i sig. Sedan 2018 har skadorna minskat med 2 %, till 27 % av alla inrapporterade skador. Det visar Vattenskadeundersökningen 2019. - Det är glädjande att vattenskadorna går ned. Men försäkringsbolagens siffror gäller för hela våtrumsbranschen. Statistiken för GVK-auktoriserade företag är betydligt bättre, säger Johan Aspelin, GVK.

Den positiva trenden med minskande vattenskador i badrum och dusch håller i sig. Sedan förra året har skadorna i dessa utrymmen minskat med 2 procent, till 27 procent av samtliga inrapporterade vattenskador. Det visar Vattenskadeundersökningen 2019.

- Det är glädjande att vattenskadorna i badrum går ned, om än i långsam takt. Men försäkringsbolagens siffror gäller generellt för hela våtrumsbranschen i Sverige. Statistiken för våra GVK-företag, som är auktoriserade, är betydligt bättre, säger Johan Aspelin, vd GVK.

Vattenskadeundersökningen 2019 visar att flest vattenskador sker i köket. 33 procent av skadorna, mot 28 procent året innan, gäller kök. Badrum och dusch kommer på tredje plats med totalt 27 procent av de anmälda vattenskadorna. Läckage genom tätskikt på golv står för den absolut största delen av skadorna, följt av rost och slitage på rör och kopplingar. Dessa siffror är alltså giltiga om man ser till våtrumsbranschen generellt.

- Badrum utförda av auktoriserade företag visar en annan bild. GVK-företagen följer branschreglerna och ett fastställt utförandekoncept som bland annat innebär att kontrollanter gör slumpmässiga stickprov på våtrumsjobbet. Syftet är att rätta upp och dokumentera eventuella fel och brister.

Under 2019 gjordes 1 755 slumpmässiga stickprov på våtrumsinstallationer utförda av Sveriges 720 GVK-företag. Statistiken visar att 97,5 procent av de kontrollerade punkterna i badrummet var felfria. Det är en ökning med 0,5 procentenheter från året innan. 1,5 procent hade någon slags avvikelse och 1 procent var behäftad med fel.

-Dessa siffror visar att det är direkt avgörande att anlita rätt entreprenör för att få ett gott resultat, säger Johan Aspelin.

Vattenskador kostar årligen fastighetsägare drygt 6 miljarder kronor och samhället totalt mer än 10 miljarder. Det är därför angeläget att undersöka och få bukt med dessa skador. Bakom Vattenskadecentrum står Dina Försäkringar, Folksam, If, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar, Trygg-Hansa, BKR, GVK, MVK, Säker Vatten samt Installatörsföretagen.