Till huvudinnehållet

Offererar extrakontroll för trygg kund

I sina våtrumsofferter till privatkunder lägger Benny Horndahl in en post om extra kontroll när badrummet är klart. -Jag vill att kunden ska få chansen att känna sig riktigt trygg med vårt jobb, så att det inte blir snack eller problem efteråt. Tyvärr är det inte så många som nappar, det blir ju en liten extrakostnad för kunden. Horndahl driver ett av de just nu 736 GVK-auktoriserade företagen.

I sina våtrumsofferter till privatkunder lägger Benny Horndahl in en post om extra kontroll när badrummet är klart. -Jag vill att kunden ska få chansen att känna sig riktigt trygg med vårt jobb, så att det inte blir snack eller problem efteråt. Tyvärr är det inte så många som nappar, det blir ju en liten extrakostnad för kunden.

Horndahls Golv & Våtrumsservice i Hässelby är ett av de just nu 736 företag som genom att vara GVK-auktoriserat är beredd att slumpmässigt få besök av en kontrollant som undersöker eventuella fel och brister i utförda våtrumsinstallationer.

Men företaget har alltså valt att gå ett steg längre än GVK-auktorisationen föreskriver genom att offerera extrakontroll på alla utförda badrum och menar att det är en säkerhet för både företaget och kunden som visar att jobbet är rätt utfört.

- Och våra badrum har alltid blivit godkända, utom vid ett tillfälle för 10 år sedan då en av grabbarna fick klagomål från kontrollanten på en del av vägg med väggmatta. Det var inga konstigheter, bara att göra om. Och ett sådant fel gjorde inte montören igen…

- GVK-kontrollanterna är inga poliser, det ska man komma ihåg. De hjälper oss istället att lösa huvudbry som kan uppstå vid montering av ett våtrum, säger Benny Horndahl.

I konceptet som alla GVK-företag följer ingår förutom de slumpmässiga stickproven också våtrumsanmälan, för- och egenkontroller samt dokumentation som visar att jobbet gjorts på ett fackmässigt sätt utifrån gällande branschregler. Auktorisationen bygger på individuell kompetens och en GVK-montör kan alltid visa fotolegitimation.

Varför anlita GVK-företag?

Ett GVK-auktoriserat företag följer gällande branschregler för en fackmässig installation av våtrum. I GVK-konceptet ingår kontinuerlig vidareutbildning, registrering av påbörjade jobb (våtrumsanmälan), för- och egenkontroller samt våtrumsintyg till konsument efter avslutat jobb. Slumpmässiga stickprov görs av GVKs kontrollanter. Branscherfarenheterna återförs i branschreglerna Säkra Våtrum som uppdateras kontinuerligt – nästa gång 1 januari 2021.

GVK-auktorisationen är idag en kvalitetsstämpel som betyder trygghet för upphandlare, byggaktörer, konsumenter och försäkringsbolag.Men på 80-talet duggade larmrapporterna om vattenskadade badrum tätt. Myndigheterna krävde krafttag - trenden måste brytas. Branschen gick samman och 1988 bildades stiftelsen GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll.

736 auktoriserade företag bygger idag vattentäta badrum med utgångspunkt i gemensamma branschregler om rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande. Här kan du läsa mer om varför det är tryggt att anlita ett GVK-auktoriserat företag www.gvk.se