Till huvudinnehållet

Auktorisation lockar bedragare men bli inte lurad!

Att anlita GVK-auktoriserade företag är populärt bland konsumenter. Ja, faktiskt så pass populärt att det händer att bedragare utger sig för att vara just auktoriserade och på så vis dra nytta av auktorisationens goda rykte. Men låt dig inte luras. Det finns flera sätt att kontrollera att din hantverkare verkligen är auktoriserad. Här är våra bästa tips.

Att anlita GVK-auktoriserade företag är populärt bland konsumenter. Ja, faktiskt så pass populärt att det händer att bedragare utger sig för att vara just auktoriserade och på så vis dra nytta av auktorisationens goda rykte.Men låt dig inte luras. Det finns flera sätt att kontrollera att din hantverkare verkligen är auktoriserad. Här är våra bästa tips.​

Begär att få se ID-kort
​En auktoriserad montör kan alltid visa fotolegitimation. GVK-auktorisationen bygger på individuell kompetens. Det betyder i korthet att hantverkaren har relevant grundutbildning som är godkänd av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, följer gällande branschregler och har aktuell kompetens för arbete i våtrum.

Gå in på gvk.se
På webbplatsen kontrollerar du att företaget finns med i listan över auktoriserade företag. Under rubriken ”Hitta företag” finns den aktuella, uppdaterade förteckningen över GVK-auktoriserade företag.
Här finner du också, som en extra säkerhetsåtgärd, listan över tidigare GVK-auktoriserade företag som av någon anledning blivit uteslutna eller begärt utträde. Kontrollera under rubriken ”Företag vars auktorisation upphört under 2019”

Utbilda dig om säkra badrum
​Webbutbildningen Säkra våtrum är en bra introduktion för dig som vill veta mer om regler och krav när badrum ska beställas och byggas. Utbildningen ger kunskap om de olika stegen i badrumsinstallationen och skapar en fördjupad förståelse för helheten. Här kan du läsa mer om webbutbildningen.

Sedan drygt 30 år har GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, arbetat för att minska vattenskadorna i svenska badrum. Stiftelsen, där de tunga aktörerna inom boende, bygg och fastighet ingår, har utvecklat GVK-konceptet för fackmässigt utförande av vattensäkra våtrum. Just nu finns 713 GVK-auktoriserade företag i Sverige.

Grunden i GVKs utförandekoncept är rätt kompetens, rätt material och rätt utförande. Att konceptet följs kontrolleras genom slumpmässiga stickprov av oberoende kontrollanter. Om man upptäcker regelmässiga avvikelser rapporteras detta till GVK. Den här återföringen av erfarenhet utvecklar branschen och leder till kontinuerlig uppdatering av branschreglerna Säkra våtrum.