Till huvudinnehållet

Säkrare rörgenomföring när branschregler uppdateras

Reglerna kring rörgenomföring på vägg i våtrum är ett av de områden som berörs när GVKs branschregler Säkra våtrum revideras i januari 2021. Förändringen har länge varit efterfrågad och handlar om avståndet mellan rör, djupet på väggbricka samt metoden för att täta genomföringar på vägg med plastmatta.

Reglerna kring rörgenomföring på vägg i våtrum är ett av de områden som berörs när GVKs branschregler Säkra våtrum revideras i januari 2021. Förändringen har länge varit efterfrågad och handlar om avståndet mellan rör, djupet på väggbricka samt metoden för att täta genomföringar på vägg med plastmatta.

En arbetsgrupp med representanter för BKR, GVK, Säker Vatten samt leverantörer av VVS-produkter och tätskikt har nu kommit överens om de nya reglerna.

Idag säger branschreglerna att cc-avståndet, centrumavståndet, mellan rörgenomföringar i våtrumsvägg ska vara minst 40 mm. Alldeles för kort, menar de yrkesgrupper som jobbar i våtrum. Det blir svårt att montera tätskiktet tätt och att få plats med materialet. Dessutom minskar väggskivans hållfasthet när rören sitter för nära. För snickare blir det vanskligt att göra håltagning på ett bra sätt.

Den nya överenskommelsen innebär att:

  • Rör med diameter upp till och med 32 mm ska ha ett cc-avstånd på 60 mm ±2
  • För rör med diameter över 32 mm ska avståndet mellan rörens mantelyta vara minst 60 mm
    (det innebär dock inte att cc 60 mm också ska rekommenderas för utanpåliggande klamrade rör)

Arbetsgruppen har också utrett problematiken kring dagens väggbrickor – som är för låga för att klara bygghöjden av en krängd plastmatta som tät- och ytskikt – samt diskuterat tätningsmetoder för rörgenomföringar vid plastmatta. Lösningen man kommit fram till är att tätning av rörgenomföring helst ska göras med butylband om inte leverantören rekommenderar annat.

Arbetsgruppen har kommit överens om följande mått för själva tätningen;

  • Tätningen får bygga max 6 mm axiellt från färdigt ytskikt, max 6 mm radiellt ut från röret
  • Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör kapas 6 till 9 mm utanför färdigt ytskikt. Vid kapningen får ingen åverkan göras på tätningen.
  • Brickan ska ha en axiell frigång om minst 10 mm och en radiell frigång om minst 6 mm

Ändringen av reglerna kring rörgenomföringar är ett typiskt exempel på hur erfarenhetsåterföring
utvecklar arbetet med att göra våtutrymmen säkrare. När nu de berörda branschorganisationerna
är överens om vad som ska gälla kommer de nya kraven att finnas med i respektive organisations
branschregler från och med 1 januari 2021.