Till huvudinnehållet

Är din hantverkare behörig?

När du ska renovera badrummet är det smart att anlita ett auktoriserat företag. Men visste du att det är lika viktigt att kontrollera behörigheten hos den hantverkare som utför jobbet? En behörig GVK-montör ska kunna visa upp GVK-legitimation. Då har montören relevant utbildning godkänd av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, följer gällande branschregler och har aktuell kompetens för arbete i våtrum.

När du ska renovera badrummet är det smart att anlita ett auktoriserat företag. Men visste du att det är lika viktigt att kontrollera behörigheten hos den hantverkare som ska utföra jobbet? En behörig GVK-montör ska kunna visa upp GVK-legitimation. Det innebär att hantverkaren har relevant grundutbildning som är godkänd av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, följer gällande branschregler och har aktuell kompetens för arbete i våtrum.

Alltför många badrum har fel som kan leda till vattenskador. Enligt försäkringsbolaget Folksam, som tidigare undersökt svenska badrum utan hänsyn till vem som utfört jobbet, är var fjärde golvbrunn – alltså 25 procent - felinstallerad. När det kommer till installationer som GVK-auktoriserade företag utfört reduceras felen till färre än 5 procent visar de besiktningar som regelbundet görs av AB Svensk våtrumskontroll.

- Skillnaden mellan 25 och 5 procent fel visar tydligt hur viktigt det är att välja rätt hantverkare, säger Johan Aspelin, vd för GVK. Ett badrum som blir vattenskadat och måste göras om innebär stora påfrestningar både på ekonomi och miljö.

GVK-auktorisationen är en kvalitetsstämpel som bygger på individuell kompetens. Till att börja med krävs ett yrkesbevis från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. För yrkesbeviset fordras en golvläggarutbildning, eller motsvarande, med 2 500 timmars praktik. Därutöver behövs ytterligare 4 300 timmar praktisk lärlingstid. Först därefter, alltså 6 800 yrkestimmar senare, kan montören påbörja GVK-utbildningen, bli auktoriserad och få sin GVK-legitimation.