Till huvudinnehållet

Vattenskaderapporten sammanfattar 22 246 vattenskador: Ledningar och diskmaskiner är största bovarna

Vattenskador i kök och badrum är vanligast och oftast handlar det om läckande ledningssystem. Diskmaskiner, 10 år eller yngre, står för nära 20 procent av alla vattenskador i kök. Störst risk att råka ut för vattenskador löper ägare av villor eller fritidshus byggda på 1970-talet. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som sammanfattar samtliga försäkringsbolags vattenskador under 2018.

Vattenskador i kök och badrum är vanligast och oftast handlar det om läckande ledningssystem. Diskmaskiner som är 10 år eller yngre står för närmare 20 procent av alla vattenskador i kök. Allra störst risk att råka ut för vattenskador löper ägare av villor eller fritidshus byggda på 1970-talet. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som sammanfattar samtliga försäkringsbolags vattenskador under 2018.

Vattenskaderapporten ges ut av Vattenskadecentrum, där de större försäkringsbolagen samt VVS-och tätskiktsbranscherna ingår. Rapporten bygger på nästan alla försäkringsbolags skaderapporter under 2018. Statistik finns nu årligen från 2008 vilket ger en god överblick över vattenskador i Sveriges fastighetsbestånd.

- För GVKs del jobbar vi vidare med kontroll och uppföljning på utförda våtrumsarbeten. 2018 gjordes 1600 kontroller av våtrum utförda av GVK-auktoriserade företag. Vid dessa kontroller fann GVK att i 97 procent av våtrummen var tätskiktsanslutningen till golvbrunnen felfri. Något man som beställare kan tänka på är att anlita ett företag som systematiskt följer upp sitt kvalitetsarbete, säger Johan Aspelin, VD på GVK.

Så många som 62 procent av alla vattenskador orsakas av läckage från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och avlopp, medan 22 procent av vattenskadorna orsakas av installerad utrustning såsom disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys. Övriga vattenskador, 16 procent, orsakas av läckage genom tätskikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn.

Totalt kostade vattenskadorna försäkringsbolagen och fastighetsägarna uppskattningsvis närmare 10 miljarder under 2018.

Vanligaste orsakerna till vattenläcka i kök:

1. Rör 29 %

2. Diskmaskin 19 %

3. Koppling 18 %

Vanligaste orsakerna till vattenläcka i bad/dusch:

1. Läckage genom tätskikt i golv 22 %

2. Rör 21 %

3. Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 15 %

Här hittar du hela vattenskaderapporten 2018 »

För mer information, kontakta: Johan Aspelin, GVK, 08-702 30 90, johan@gvk.se