Till huvudinnehållet

500 000 säkra badrum

Nyligen nådde GVK-auktoriserade företag en magisk gräns, nämligen en halv miljon registrerade badrum. Den stora fördelen med registreringen, våtrumsanmälan, är att kunskap återförs till branschen – något GVK arbetat kontinuerligt med sedan 1988. Det leder i sin tur till allt säkrare badrum. Brist på återföring av erfarenheter pekas ut som en viktig orsak till skador och byggfel i byggsektorn.

Nyligen nådde GVK-auktoriserade företag en magisk gräns, nämligen en halv miljon registrerade badrum. Den stora fördelen med registreringen, våtrumsanmälan, är att kunskap återförs till branschen – något GVK arbetat kontinuerligt med sedan 1988. Kunskapsåterföringen leder i sin tur till allt säkrare badrum. Boverket pekar i en rapport* ut brist på återföring av erfarenheter som en avgörande orsak till skador och byggfel i byggsektorn.

-GVK-företagen fortsätter att ta sitt kvalitetsarbete på allvar. Återföring av kunskap är A och O för att utveckla vårt arbete mot vattentäta badrum, säger Johan Aspelin, VD för GVK. Bristfällig kunskapsåterföring visar sig ju vara centralt när Boverket analyserar de vanligaste orsakerna till fel och skador.

En våtrumsanmälan, som är obligatorisk för GVK-anslutna företag, upprättas direkt i kvalitetsappen när ett nytt jobb startar. Anmälan kan avse ett eller många badrum. Här anges beställare, kontaktuppgifter, startdatum samt avtalat tät- och ytskikt. Likaså kontrolleras förutsättningarna för en fackmässig badrumsinstallation innan arbetet påbörjas.

Det systematiska arbetssättet leder till att entreprenören i varje steg har kontroll på att branschreglerna följs. Genom våtrumsanmälan planerar också GVKs kontrollanter sitt arbete. Vid stickprovskontroller i nygjorda badrum kan de upptäcka eventuellt återkommande fel. På så vis samlas erfarenheten i branschreglerna Säkra våtrum för hur ett vattensäkert badrum ska utföras.

GVK-auktoriserade företag kan erbjuda beställaren en samlad dokumentation av hela installationen. Privatpersoner som anlitar ett GVK-auktoriserat företag kan också få ett våtrumsintyg.

- Skriftlig dokumentation kring badrumsinstallationen är viktiga värdehandlingar som du ska vara rädd om. Det visar att badrummet är fackmässigt installerat. Handlingarna kan ha avgörande betydelse till exempel vid en bostadsaffär eller ett försäkringsärende, säger Johan Aspelin.

*Boverkets rapport 2018:36; Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (pdf) »

Branschreglerna Säkra våtrum »

Hitta GVK-företag »