Till huvudinnehållet

Vinnare av Våtrumskampen 2017

K360 Nordic i Uppsala tar hem Våtrumskampen. 1 690 anmälda våtrum i kombination med effektiv användning av GVK-appen ger företaget den åtråvärda guldpumpen. - I GVK-appen framgår tydligt vilka förutsättningar som är avtalade. Det är avgörande för oss. Med rätta förutsättningar får vi möjlighet att utföra ett bra jobb, med nöjda kunder som resultat. säger Patrik Tomtlund, VD på K360 Nordic.

K360 Nordic i Uppsala, förra årets bubblare, tar hem Våtrumskampen i år. 1 690 anmälda våtrum i kombination med effektiv användning av GVK-appen ger företaget den åtråvärda guldpumpen. Ekens Golv som vann förra året ligger fortsatt i topp på en trygg andraplats. Hedersvinnaren BBM i Karlstad har anmält flest våtrum men använder inte kvalitetsappen i lika stor utsträckning som sina medtävlare.

- I GVK-appen framgår det tydligt och klart vilka förutsättningar som är avtalade. Det är avgörande för oss. Vår största utmaning är att förutsättningarna ofta inte stämmer när montören kommer och ska installera våtrummet, säger Patrik Tomtlund, VD på K360 Nordic i Uppsala. Med rätta förutsättningar får vi möjlighet att utföra ett bra jobb med nöjda kunder som resultat.

Återkommande problem är felaktigt golvfall, buktiga väggar, golv- och väggvinklar som inte är städade, rör som inte är fixerade eller har monterats för nära väggen.

- GVK-appen dokumenterar felaktigheter som ligger utanför vår kontroll. Montörerna går på ackord och det blir ekonomiska förluster för hela företaget om förutsättningarna är felaktiga och försinkar arbetet.

Patrik Tomtlund uppskattar också att GVK är en oberoende, självständig organisation och använder gärna GVKs metodiska upplägg i samarbetet med beställare och byggaktörer.

- Beställare har inte alltid klart för sig hur avgörande förutsättningarna är för ett bra resultat. GVK-appen ger tydlig information om vad som gäller.

GVK, som utser segraren i Våtrumskampen, har i år alltså även vävt in kriterier som tar hänsyn till hur företagen arbetar med kvalitetsappen för rapportering av våtrumsanmälningar och övrig dokumentation.

En sammanställning av det totala antalet visar att 54 790 våtutrymmen anmäldes under 2017, medan för- och egenkontroller samt våtrumsintyg som gjordes via appen uppgick till 22 526 stycken.

Varför anlita GVK-företag?

Ett GVK-auktoriserat företag följer gällande branschregler för en fackmannamässig installation av våtrum. I GVK-konceptet ingår kontinuerlig vidareutbildning, registrering av påbörjade jobb (våtrumsanmälan), för- och egenkontroller samt våtrumsintyg till konsument efter avslutat jobb. Slumpmässiga stickprovskontroller görs av GVKs kontrollanter. Branscherfarenheterna återförs i branschreglerna Säkra Våtrum som uppdateras kontinuerligt.