Till huvudinnehållet

Vattentätt koncept fyller 30

Under 80-talet blev vattenskador i våtrum ett snabbt växande problem. Myndigheter och försäkringsbolag krävde åtgärder för att stoppa de skenande kostnaderna. Resultatet blev att stora aktörer inom bostad, fastighet och försäkring gick samman och skapade stiftelsen GVK som nu står för en av de äldsta certifieringarna i branschen. Idag finns 695 GVK-behöriga företag över hela landet.

Under 80-talet blev vattenskador i våtrum ett snabbt växande problem. Myndigheter och försäkringsbolag pressade på och krävde åtgärder för att stoppa de skenande kostnaderna. Resultatet blev att stora aktörer inom bostad, fastighet och försäkring i december 1987 gick samman och skapade stiftelsen GVK som idag står för en av de äldsta certifieringarna i branschen.

GVK-behörighet innebär att företagen följer ett unikt, vattensäkert utförandekoncept. Våtrumsanmälan görs direkt när installationen startar. Förkontroll av förutsättningar, liksom egenkontroll, slumpmässiga stickprovskontroller samt våtrumsintyg till konsument efter avslutat arbete ingår också i GVK-konceptet. Erfarenheten från stickprovskontrollerna återförs via branschreglerna ”Säkra Våtrum” som sammanställs och uppdateras av GVK.

Redan från start anslöt ett femtiotal våtrumsföretag till GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll. Idag finns 695 GVK-behöriga företag över hela landet och drygt 424 000 aktuella våtrumsanmälningar (en våtrumsanmälan kan gälla ett eller flera våtrum).

Branschens statistik visar att vattenskadorna minskat dramatiskt i badrum utförda av GVK-företag. Under 2016 genomförde GVK 1 600 stickprovskontroller och undersökte då bland annat tätskiktets anslutning till golvbrunnen, den överlägset mest kritiska punkten i ett våtrum. 97 procent av de kontrollerade brunnarna var helt felfria. Cirka 2 procent hade en avvikelse och den sista procenten var felaktig.

Här är några röster från GVK-företag, både alldeles nya och sådana som varit med från början.

Niklas och Kristina Thyberg, Patrik Törnlund, Golvman i Trestad, Vänersborg, har varit med i GVK sedan starten 1 januari 1988. –Med GVK i ryggen kan vi hänvisa till kompetens och regler. Det höjer statusen och stoltheten i yrket. Då är hjärtat med, och när hjärtat är med så gör man ett bättre jobb!

Stefan Palmgren på Golventreprenad i Västerås, ett av de senaste företag som fått GVK-behörighet: - Man gör säkrare våtrum med GVK. Arbetet utförs i rätt ordning och på rätt sätt, helt enkelt.

Stefan Sandén, Sandéns Golv i Helsingborg och Ängelholm, är andra generationens ägare.- Vi gick med direkt när GVK bildades. Företaget hade många försäkringsuppdrag i vattenskadade badrum och vi såg behovet av regler i branschen. Det är fortfarande, efter 30 år, en av de allra största fördelarna med GVK. Vi har tydliga branschregler för hur arbete i våtrum ska utföras.

Michael Dahlström, TSB Gotland, GVK-behörighet från november i år; -GVK är ett yrkesbevis och en bra garanti för kunden. Företaget känns seriöst och behörigheten visar att vi kan våtrum.

Stefan Larsson, Karlslunds Golv- och Kakeltjänst i Skara som också fick GVK-behörighet i november; -GVK är en självklarhet. Det visar kunderna att man är seriös och då får man vara med på de intressanta jobben. Speciellt kommuner och bostadsbolag vill ha den säkerhet som GVK innebär.

Säkra Våtrum »

Hitta GVK-företag »

Vad är GVK? »