Till huvudinnehållet

Uppdatera din behörighet digitalt

Nu blir det enklare att uppdatera behörighetsbeviset för den som jobbar professionellt med våtrum. GVKs fortbildningskurser digitaliseras och blir tillgängliga när man själv vill på närmaste mobil, laptop eller surfplatta. Behöriga montörer och arbetsledare i GVK-företagen ska uppdatera sin behörighet vart femte år. Premiärkursen Fortbildning Montör läggs ut digitalt i början av 2018.

Nu blir det enklare att uppdatera kunskaper och behörighetsbevis för den som jobbar professionellt med våtrum. GVKs fortbildningskurser för montörer och arbetsledare digitaliseras och blir tillgängliga när man själv vill på närmaste mobil, laptop eller surfplatta. Premiärkursen Fortbildning Montör läggs ut digitalt i början av 2018.

Vart femte år ska behöriga montörer och arbetsledare i GVK-företagen uppdatera och styrka sina kunskaper för att få fortsatt behörighet. Fortbildningen handlar om hur ett professionellt våtrumsarbete ska utföras med hänsyn till GVKs branschregler och kvalitetsverktyg, aktuella produkter och branschnyheter.

Det digitala kursupplägget är interaktivt och pedagogiskt. Uppgifterna går ofta ut på att hantera verkliga situationer och träna på kritiska moment i stället för att svara rätt på en fråga. I kursen ingår bland annat

-Förkontroll
-Installation
-Egenkontroll
-Delreparation av tätskikt (nytt)
-Slutprov

Kursen behöver inte göras klar vid ett och samma tillfälle. Deltagaren går igenom kapitlen och de interaktiva övningarna i sin egen takt. Programmet sparar det som gjorts och man kan sedan enkelt fortsätta där man slutade.

Kursen Fortbildning Montör tar sammanlagt 4 timmar inklusive förberedelser och slutprov.

När det obligatoriska slutprovet är godkänt förlängs behörighetsbeviset med fem år. Ansvarig kontaktperson på företaget får automatiskt besked via e-post att den anställde slutfört kursen, liksom meddelande när en behörighet håller på att gå ut.

Se presentationsfilmen här

Mer information om den digitala kursen Fortbildning Montör kommer snart upp på www.gvk.se, Min sida.

Kontaktperson GVKs digitala kurser
Jon Herrdahl, jon@gvk.se 08-702 30 99