Till huvudinnehållet

Vilseledande test av tätskikt

Nyligen presenterade Länsförsäkringar ​sitt test av tätskikt i våtutrymmen. Av 20 testade tätskikt fick 12 ej godkänt. Resultatet kopplas till risken för vattenskador. -Testet ger intrycket att vissa av de testade tätskikten skulle vara undermåliga. Så är inte fallet, produkterna är fortsatt godkända att ingå i en fackmässig installation, säger Johan Aspelin, vd för Svensk Våtrumskontroll, GVK.

Nyligen presenterade Länsförsäkringar sitt test av tätskikt för våtutrymmen. Av 20 testade tätskikt fick 12 ej godkänt. Resultatet kopplas därefter till risken för vattenskador i hemmet.

-Testet ger intrycket att vissa av de testade tätskikten skulle vara undermåliga. Så är inte fallet, utan produkterna är fortsatt godkända att ingå i en fackmässig installation, säger Johan Aspelin, vd för Svensk Våtrumskontroll, GVK.

Statistik över vattenskador visar att i majoriteten av alla vattenskador, 59 %, är orsaken kopplad till rörledningarna. Tätskiktet anges som orsak i endast 17 % av fallen. Störst ökning av vattenskador återfinns i köken, där de aktuella tätskikten inte alls förekommer. Tätskikt i våtrum är alltså sällan en orsak till vattenskador.

-Samtliga testade tätskikt är branschgodkända och listade av GVK. Tillgänglig skadestatistik visar att godkända tätskikt fungerar bra och det står i motsats till testresultatet. GVK, där också försäkringsbranschen ingår, skulle aldrig godkänna att någon använder tätskikt som inte håller måttet, säger Johan Aspelin.

Länsförsäkringars test innebär också att materialen utsätts för stora påfrestningar som inte är särskilt realistiska, det är en stresstest med hög belastning under kort tid i laboratoriemiljö. För att undvika vattenskador är det däremot viktigt att installationen görs på ett fackmässigt sätt. Genom GVK:s branschregler säkerställs att behöriga entreprenörer monterar tätskikten på ett för kunden säkert och hållbart sätt.