Till huvudinnehållet

Undvik grannfejd vid badrumsrenovering

Renovera badrum i bostadsrätt? För att inte hamna i fejd med föreningen är det bra att ha koll på reglerna. Att anlita auktoriserade hantverkare, få våtrumsintyg och inte borra i tätskiktet är vattensäkra tips. - Föreningen och medlemmen möts i golvbrunnen, säger Micael Björk, SBC. Borättsinnehavaren är ansvarig för ytskikt och tätskikt medan de inbyggda rören i huset är föreningens ansvar.

Renovera badrum i bostadsrätt – vad gäller? För att slippa hamna i fejd med din förening, dina grannar och försäkringsbolaget är det bra att ha koll på reglerna. Att anlita auktoriserade hantverkare, se till att få våtrumsintyg och inte borra i tätskiktet är några vattensäkra grundtips.

- Man kan faktiskt säga att föreningen och medlemmen möts i golvbrunnen, säger Micael Björk, projektledare på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för ytskikt och tätskikt i badrummet medan de inbyggda rören i fastigheten, ända fram till golvbrunnen, är bostadsrättsföreningens ansvar.

SBC har 3 100 bostadsrättsföreningar över hela landet som kunder. De får ofta frågor om vad som gäller vid renovering av badrum i bostadsrätt.

- Vi rekommenderar definitivt att anlita auktoriserade företag vid renovering av badrum, säger David Jost, gruppchef Projektledning. Dels har de auktoriserade hantverkarna rätt utbildning och därför en betydligt bättre vattenskadestatistik*. Dels får bostadsrättsinnehavaren ett våtrumsintyg efter renoveringen. Det är ett rent värdebevis och visar att våtrummet utförts enligt gällande regler. Intyget håller beställaren skadefri gentemot bostadsrättsförening och försäkringsbolag om något ändå skulle inträffa.

-Dessutom kräver mäklare nästan undantagslöst att det finns ett våtrumsintyg om bostaden sedan ska säljas, säger David Jost.

Den som låter utföra en renovering har det fulla ansvaret för att aktuella lagar och branschregler följs. Anlita därför en huvudentreprenör som samordnar de olika delarna i renoveringen och ansvarar för att samtliga krav uppfylls. Det är ytterligare ett tungt vägande skäl till att anlita auktoriserade hantverkare, som alltid arbetar utifrån gällande lagstiftning och branschregler.

-Sedan får man förstås vara rädd om sitt tätskikt så att det håller tätt. Vi har många exempel på att folk borrar i badrumsväggen för att sätta upp hyllor, krokar och speglar. Det är att be om problem. Fukt tar sig lätt in i underlaget om det är hål på tätskiktet. Det kan på sikt orsaka allvarliga vattenskador, avslutar Micael Björk.

Tips för renovering av badrum i bostadsrätt

  • Anlita alltid auktoriserade våtrumsentreprenörer, hitta rätt på GVKs webbplats
  • Se till att du får ett våtrumsintyg när badrummet är färdigt. Spara det på säker plats, det är en ren värdehandling!
  • Undvik att borra i väggarna så att tätskiktet skadas
  • Hus byggda på 70- och 80-talet har ofta dålig anslutning mellan tätskikt och golvbrunn på grund av att klämringen släppt. Golvbrunnar från före 1990 ska därför alltid bytas ut
  • Kolla bostadsrättsföreningens planer för eventuellt stambyte innan du renoverar. Om stammarna ska bytas får du kanske göra om hela badrummet

*Stor skillnad på hantverkare i badrum

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, är en av åtta stiftare i GVK, AB Svensk Våtrumskontroll. GVKs auktorisation innebär att våtutrymmen utförs fackmässigt och enligt gällande branschregler, och bygger på individuell kompetens. Genom ett system av våtrumsanmälan, för- och egenkontroll, avvikelserapportering, slumpmässiga stickprov, våtrumsintyg samt utveckling av branschregler upprätthålls kvaliteten i GVK-konceptet.