Till huvudinnehållet

Spela kula på bovisningen

Spela kula i badrummet. Begär alltid våtrumsintyg. Titta, lukta och lyft på gallret vid golvbrunnen. Knacka i väggen och undersök om spegeln är immig. Det är några av fuktkonsultens bästa tips när du ska kolla badrummet innan köp av bostad.

Spela kula i badrummet. Begär alltid våtrumsintyg. Titta, lukta och lyft på gallret vid golvbrunnen. Knacka i väggen och undersök om spegeln är immig. Det är några av fuktkonsultens bästa tips när du ska kolla badrummet innan köp av bostad.

Anders Joelsson är ansvarig för konsultverksamheten vid Polygon AK Konsult, ett företag som specialiserat sig på fukt och innemiljö.

-Allra viktigast är att få fram dokumentation från den som installerat badrummet. Oftast handlar det om ett så kallat våtrumsintyg, ett kvalitetsdokument där företaget intygar att gällande branschregler följts när badrummet byggdes eller renoverades. Ett våtrumsintyg kan bara ges av auktoriserade, utbildade företag, till exempel GVK-auktoriserade* företag.

- Vi ser tyvärr alltför ofta att man inte bytt ut den gamla golvbrunnen när badrummet renoverats, säger Anders Joelsson. Då har man sannolikt inte följt branschreglerna. Jag personligen skulle tänka till en extra gång och kanske ta kontakt med sakkunnig som kan göra en riskbedömning.

Att tänka på vid köp av bostad

  • Begär alltid dokumentation! Vilka material har använts? Har man följt gällande branschregler? Försäkringsbolagen är noga med att branschreglerna följts och att det finns kvalitetsdokument, ett så kallat våtrumsintyg.
  • Hur gammalt är badrummet? Risken ökar med antalet år.
  • Använd luktsinnet. Det ska dofta fräscht utan någon underliggande unken lukt.
  • Undersök fallet vid golvbrunnen. Rinner vattnet åt rätt håll? Ta gärna med en kula eller ett vattenpass och kolla lutningen.
  • Lyft upp gallret vid golvbrunnen. Det är svårt att se tätskiktets anslutning här, men du får ändå en uppfattning om golvbrunnens status.
  • Kolla rörgenomföringar. Det ska enbart finnas avloppsrör från tvättställ, golvbrunn, toalett och tvättmaskin i golvet.Finns andra rörgenomföringar är det anledning att bli misstänksam och kolla extra noga.
  • Skador i kakel, fog och klinker? Finns synliga skador i fogen eller sprickor i kaklet? Knacka lätt och lyssna. Låter det ihåligt så låt en sakkunnig titta lite extra.
  • Dusch/badkar nära fönster? Var uppmärksam. Tätskiktets anslutning mot fönsterkarmen är en känslig konstruktion som är svår att få helt tät.
  • Är ventilationen tillräcklig? Fråga mäklaren om det blir mycket imma på spegeln eller om det tar lång tid innan handdukarna torkar. Fuktbelastningen är hög i ett badrum, så det är viktigt med effektiv ventilation.

Vem har ansvaret?

- Vad gäller småhus är det jordabalken som styr. Köparen är skyldig att göra en noggrann undersökning och får ta ansvaret för sådant man borde ha sett. Däremot har säljaren ansvar upp till 10 år efter köpet för dolda fel, sådant köparen inte kunde se eller hade anledning att misstänka. För bostadsrätter är köparens ansvar än mer långtgående, avslutar Anders Joelsson.

* GVK ställer krav på både företag och montörer för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer. Kraven följs upp vid återkommande stickprovskontroller. Våtrumsintyg lämnas efter avslutad installation. Att GVKs krav och branschregler följs är en förutsättning för att få vara GVK-auktoriserad.

Läs mer om auktorisationskraven och branschreglerna Säkra Våtrum 2016:1