Till huvudinnehållet

Stor skillnad på hantverkare i badrum

Alltför många svenska badrum har fel som kan leda till vattenskador. Enligt försäkringsbolaget Folksam är var fjärde golvbrunn felinstallerad. När ett GVK-auktoriserat företag gör installationen reduceras felen till färre än 5 % visar undersökningar från GVK-AB Svensk Våtrumskontroll.

Alltför många svenska badrum har fel som kan leda till vattenskador. Enligt försäkringsbolaget Folksam är var fjärde golvbrunn felinstallerad. När ett GVK-auktoriserat företag gör installationen reduceras felen till färre än 5 % visar undersökningar från GVK-AB Svensk Våtrumskontroll.

Folksam och Gar-bo har i omgångar rapporterat om felaktigt installerade golvbrunnar och anslutande tätskikt i våtutrymmen. Enligt Folksam är var fjärde, och enligt Gar-bo var tredje golvbrunn, behäftad med fel eller anmärkningar.

Folksam och Gar-bo påstår att byggbranschens intresse för att åtgärda problemen är svalt och det finns en flathet som leder till att problemen får bestå. De menar att felen beror på bristfällig kompetens, slarv och felutformade verktyg.

- Undersökningen visar hur viktigt det är att välja rätt hantverkare, säger Johan Aspelin, VD för GVK.

Under 2015 genomförde GVK 1 400 kontroller av våtrum och undersökte då specifikt tätskiktens anslutning till golvbrunnen. 95 procent av kontrollerade brunnar var felfria. Cirka 2,5 procent hade någon typ av avvikelse och 2,5 procent var felaktiga.

- Folksams och Gar-bos siffror skiljer sig markant från GVKs. GVK har undersökt utfallet hos GVK-auktoriserade företag, medan Folksam och Gar-bo tittat på hela branschen. Hur stor andel av installationerna i deras urval som är utförda av gör-det-självare, obehöriga företag och olika typer av auktoriserade företag framkommer över huvud taget inte, säger Johan Aspelin.

De GVK-auktoriserade företagen håller alltså en väsentligt högre kvalitet på sina installationer än vad Folksam och Gar-bos undersökningar visar.

- Den viktigaste kvalitetshöjande insatsen samhället kan göra på det här området är att styra en så stor andel av badrumsinstallationerna, som möjligt, mot företag som på ett dokumenterat sätt visar sin seriositet. Satsningen på dokumenterad kompetens, fysisk byggkontroll och uppföljning av kontrollerna ger tydliga, positiva resultat, avslutar Johan Aspelin på GVK.

GVK ställer krav på både företag och montörer för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer. Kraven följs upp vid återkommande stickprovskontroller. Att GVKs krav och branschregler följs är en förutsättning för att få vara GVK-auktoriserad. Läs mer om auktorisationskraven här.