Till huvudinnehållet

Osaklig debatt om skivor på vägg i våtrum

Villaägarna har i flera omgångar gått i polemik om byggfel utifrån den så kallade Myresjöhusdomen, senast i Ny Teknik 30 mars. I det sammanhanget har man dragit in Stiftelsen GVK och menar att GVKs krav på våtrumsskivor är för lågt satta. Tillgänglig skadestatistik från Vattenskadecentrum visar att Villaägarnas påståenden är grundlösa.

Villaägarna har i flera omgångar gått i polemik om byggfel utifrån den så kallade Myresjöhusdomen, senast i Ny Teknik 30 mars. I det sammanhanget har man dragit in Stiftelsen GVK och menar att GVKs krav på våtrumsskivor är för lågt satta. Tillgänglig skadestatistik från Vattenskadecentrum visar att Villaägarnas påståenden är grundlösa.

Enligt branschreglerna för tätskikt i våtrum - Säkra Våtrum, GVKs krav - är det inte tillåtet med vätskebaserade/rollade tätskikt i duschplats på skivmaterial. För att det ska vara tillåtet att använda vätskebaserade tätskikt krävs massivkonstruktion/betong i duschplatsen. Däremot är det tillåtet att använda så kallat kartonggips i duschplatsen när tätskikten är av plast eller av folietyp.

Generellt är andelen vattenskador på vägg i dusch- och badrum liten. Andelen vattenskador med godkänt tätskikt är dessutom försvinnande liten. Statistik från Vattenskadecentrum* visar att av totalt 21 726 rapporterade vattenskador under åren 2008-2014 är endast 3 procent eller 635 fall kopplade till vägg i våtrum, oavsett tätskiktstyp. Av dessa gällde 7 fall tätskikt av folietyp, 20 av plast. Övriga 608 vattenskadefall, 95 procent, rörde tätskiktsmaterial som enligt Säkra Våtrum inte är tillåtna på kartonggips i våtzon 1, det vill säga duschplats och en meter utanför på vägg.

GVKs branschregler för våtrum utgår från de krav, som är väsentliga för att säkerställa ett vattensäkert brukande över lång tid. Där förlitar GVK sig på den statistik och fakta som finns tillgänglig på Vattenskadecentrums webbplats och i GVKs databas.

Det finns inget självändamål med att använda kartonggips i badrummet. Däremot ska olika alternativ bedömas på rättvisande grunder. Avgörande för ett vattensäkert badrum är att branschreglerna Säkra Våtrum och leverantörens monteringsanvisningar följs. Då kan man vara säker på att tätskikt och underlag är kompatibla och skapar de bästa förutsättningar för ett tryggt och vattentätt badrum.

*Vattenskaderapporter 2008 - 2014