Till huvudinnehållet

Renovera badrummet i tid

Lär dig se tecknen på att det är dags att renovera badrummet! Kolla golvbrunn och ytskikt regelbundet. Ta bort fläckar direkt och följ skötselråden från leverantören. Det är expertens bästa tips för att hålla badrummet fräscht länge och minimera risken för vattenskador.

Lär dig se tecknen på att det är dags att renovera badrummet! Kolla golvbrunn och ytskikt regelbundet. Ta bort fläckar direkt och följ skötselråden från leverantören. Det är expertens bästa tips för att hålla badrummet fräscht länge och minimera risken för vattenskador.

- Tar man hand om sitt badrum regelbundet är mycket vunnet. Lyft upp locket på golvbrunnen ibland, gör rent och känn efter att klämringen sitter stadigt. Ta genast bort fläckar när de uppstår och låt inte kalkavlagringar växa fast. Håll ytskiktet fräscht, annars känns badrummet trist och tråkigt. Det har inget med vattensäkerheten att göra men är viktigt för helhetsupplevelsen, säger Mattias Granberg, verksamhets- och besiktningsansvarig på Nordinspekt i Umeå.

På Golvbranschen GBRs hemsida är skötselråd från leverantörerna samlade. Här finns information om hur man sköter och underhåller allt från trä-, plast- och textila material till sjösten och keramik. Skötselråden ger tips och råd för den vanliga städningen, men innehåller också fläcknycklar som visar vilka rengöringsmedel som tar bort fläckar på olika material.

- För en konsument är det mycket svårt att upptäcka eventuella vattenskador. Sådana skador har nästan alltid ett långsamt förlopp. Störst betydelse för ett badrums livslängd har hantverket, alltså att jobbet är utfört enligt Säkra Våtrum, gällande branschregler från GVK.

Mattias Granberg tipsar om att den som ska renovera eller bygga badrum kan gå in på GVKs hemsida för att hitta auktoriserade företag på sin ort. Där står även hur många våtrumsanmälningar* företaget gjort.

- Det man gör mycket av blir man bra på! Givetvis får man ta hänsyn till antalet anställda när man tittar på våtrumsanmälningarna, men det är en bra indikation på ett företags skicklighet. För den som ska bygga eller renovera badrum är det viktigt att göra hemläxan, avslutar han.

Hur länge kan man realistiskt räkna med att badrummet håller? Christoffer Lundkvist på GVK säger att den tekniska livslängden på ett badrum är omkring 25 år.

- Därför ska du kolla noga med ditt försäkringsbolag vad som gäller för ersättning av skador i äldre badrum, ersättningen kan i vissa fall bli mycket låg, avslutar Lundkvist.

* GVK-auktoriserade företag gör en våtrumsanmälan när de startar ett nytt våtrumsprojekt (anmälan kan gälla ett eller flera badrum). Det blir då registrerat i GVKs databas och kan bli föremål för en stickprovskontroll av GVKs kontrollanter.


Håll koll på ditt badrum! Här är expertens tips.

- Håll rent och fräscht i badrummet. Ta bort fläckar direkt.

- Följ leverantörens skötselråd. Anvisningar för alla typer av material finns på Golvbranschens webbplats.

- Lyft på locket på golvbrunnen och känn att klämringen sitter stadigt.
(Före 1990 hade man en annan brunnsstandard där klämringen kunde hoppa ur. Det är därför som golvbrunnar från 1990 och tidigare alltid ska bytas ut).

Om du har golv- och väggmatta av plast som ytskikt;

- Kolla svetsfogarna i hörn vid duschplatsen om de ser okej ut. Titta också efter eventuella ojämnheter i golvet. Om plasten har släppt eller bubblar sig är det ett tecken på att skador kan vara på väg.

Om du har kakel och klinker som ytskikt;

- kolla om det finns sprickor i fogen eller om fogen ser ut att börja lossna.

GVK-auktorisationen är ett kvalitetskoncept som innebär att utfört arbete i badrum och andra våtutrymmen sker fackmässigt och i enlighet med gällande branschregler. Auktorisationen bygger på individuell kompetens. Genom ett vattentätt system av våtrumsanmälan, egenkontroll, avvikelserapportering och slumpmässiga stickprov upprätthålls och utvecklas kvaliteten i GVK-konceptet. Den som anlitar ett GVK-auktoriserat företag får ett våtrumsintyg som bevis på att badrummet är fackmässigt utfört.