Till huvudinnehållet

Nya badrum dokumenteras

Som ett led i att uppfylla målet vattentäta och säkra badrum har stiftelsen GVK skapat en kvalitetsapp som dokumenterar arbetsgång, tätskiktsmaterial, avvikelser från branschregler och annat som har betydelse för våtrummets kvalitet. Appen ger en tydlig överblick av installationen och är därmed tryggt både för GVK-företaget och för beställaren.

Som ett led i att uppfylla målet vattentäta och säkra badrum har stiftelsen GVK skapat en kvalitetsapp som dokumenterar arbetsgång, tätskiktsmaterial, avvikelser från branschregler och annat som har betydelse för våtrummets kvalitet. -Vi började använda GVK-appen direkt när den kom och nu dokumenterar vi i stort sett samtliga jobb där, säger Jörgen Persson på Golv till Tak i Stenungsund. Den stora vinsten är att alla uppgifter är samlade och att vi kan lägga in bilder och kommentarer kring eventuella avvikelser. Enkelt och tryggt både för oss och för beställaren.

Montören noterar grunduppgifterna i appen när arbetet startar. Då skapas en obligatorisk våtrumsanmälan som registreras i GVKs databas vilket innebär att våtrummet kan bli föremål för stickprovskontroll. Just nu finns 308 918 våtrum inrapporterade. Uppgifterna i våtrumsanmälan kan sedan återanvändas vid skapande av för- och egenkontroller samt i våtrumsintyg till beställaren.

-Vi har börjat använda appen helt nyligen, berättar Benny Horndahl på Horndahls Golv & Våtrumsservice i Hässelby. Jag märker att vi får bättre ordning och överblick i och med att alla uppgifter är samlade och följer med genom hela jobbet. Dokumentationen sätter också press på beställaren att se till att alla yrkesgrupper gör det de ska. Annars mailar vi en avvikelserapport med bilder och kommentarer!

-På senare tid frågar privatpersoner mer och mer efter våtrumsintyg, speciellt när de ska sälja sin bostad. En mäklare sa att ”utan våtrumsintyg är badrumsrenoveringen värdelös”, så informationen har verkligen satt sig. I appen är det bara att återanvända dokumentationen och skriva ut våtrumsintyget, avslutar Horndahl.

Golv till Tak i Stenungsund, som blev ett av de första GVK-företagen 1990, skickar numera alltid våtrumsintyget tillsammans med slutfakturan. Våtrumsintyget har blivit viktigare och viktigare.

-En del kunder brydde sig inte om intyget tidigare, berättar Jörgen Persson. Nu kanske man ska sälja sin bostad och mäklaren kräver intyg på att badrumsrenoveringen är fackmässigt utförd. Då hör kunden av sig och jag får göra som vi gjorde förut – samla ihop pappersdokumentationen och fylla i alla uppgifter på nytt. Det där extrajobbet slipper vi nu. I GVK-appen är allt redan sammanställt och klart.

-Det är glädjande att se hur branschen tagit till sig detta kvalitetskoncept, menar Jon Herrdahl som är teknikansvarig på GVK. Mer än vart fjärde GVK-företag använder idag appen för att kvalitetssäkra sina våtrumsinstallationer. Användarna blir allt fler i takt med att fler montörer och arbetsledare blir behöriga i GVKs kvalitetssystem.

Se film om GVK-appen här.