Till huvudinnehållet

GVKs krav på tätskikt och skivmaterial på vägg

Tidningen Ny Teknik skriver i nr 42 den 14 oktober om GVKs branschregler och krav på tätskikt- och underlag för tätskikt i keramiska konstruktioner. Med anledning av det vill GVK formulera sina krav på tätskikt, med utgångspunkt bland annat i en undersökning som Sveriges Provnings och Forskningsinstitut AB genomförde 2006, Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar, SP Rapport 2006:46.

Tidningen Ny Teknik skriver i nr 42 den 14 oktober om GVKs branschregler och krav på tätskikt- och underlag för tätskikt i keramiska konstruktioner. Med anledning av de artiklarna vill GVK påtala följande:

Den undersökning som Sveriges Provnings och Forskningsinstitut AB genomförde 2006, Tätskikt bakom kakel i våtrumsytterväggar, SP Rapport 2006:46, är den rapport som ligger till grund för den diskussion, som därefter förts avseende underlag för tätskikt i keramiska konstruktioner. Rapporten visade att inga av de testade vätskebaserade tätskikten nådde Boverkets krav om täthet i ångfas, s.k. ånggenomgångsmotstånd. Uppfuktning av bakomvarande konstruktion är en konsekvens av bristande täthet i ångfas.

Med bland annat den rapporten som utgångspunkt har GVK formulerat krav på tätskikt och underlag för tätskikt- skivor.

GVKs lägsta krav på skivmaterial beroende på tätskikt:

Tätskikt/ytskikt Skivmaterial
1.Ytskikt av kakel på vätskebaserat tätskikt Vätskebaserat tätskikt ska inte appliceras i våtzon 1. Gipsskiva med kartong kan användas i våtzon 2 om det vätskebaserade tätskiktets ånggenomgångsmotstånd överstiger 1 miljon s/m.

2. Ytskikt av kakel på plastmatta som tätskikt eller på tätskiktsfolie Gipsskiva med kartong kan användas både i våtzon 1 och våtzon 2. Vid installation av tätskiktsfolie på gipsskiva med kartong ska leverantören ange om detta utförande är möjligt. Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan tätskikt och skiva är säkrad.

3.Yt- och tätskikt av plastmatta (beläggning och beklädnad) Gipsskiva av kartong kan användas både i våtzon 1 och våtzon 2. Fukttålig skiva kan väljas om dokumenterad kompatibilitet mellan plastmatta och skiva är säkrad. Underlaget ska vara så beskaffat att installationen inte ger upphov till skönhetsfel, till exempel i skarvövergångar.

GVK godkänner idag alltså inte vätskebaserade tätskikt i våtzon 1 applicerade på skivmaterial. Det var den konstruktionen, som SP Rapporten 2006:46 beskrev som undermålig och som nu inte alls tillämpas.

Tätskiktsfolier får appliceras på kartongklädd gipsskiva om tätskiktsfolieleverantören anger att sådant utförande är godtagbart med tanke på produktens egenskaper. Tätskiktsfolier som grupp har inte exakt samma egenskaper.

Plastvägg som tätskikt i en keramisk konstruktion, monterad enligt den s.k. H-metoden, är en beprövad konstruktion med kartonggips som skivunderlag. Konstruktionen har erfarenhetsmässigt visat sig mycket robust.

Tillgänglig skadestatistik konfirmerar GVKs avvägning avseende hälsomässiga- och tekniska krav på tätskikt och underlag för tätskikt på vägg i Våtzon 1. Tekniska krav måste alltid ställas på ett ansvarsfullt sätt relativt behovet av att inte resa onödiga hinder i byggproduktion och öka på redan höga byggkostnader.