Till huvudinnehållet

300 000 trygga badrum

GVK-företag, med aktuell kompetens för att installera säkra badrum, gör alltid en våtrumsanmälan när nya våtrumsprojekt startar. Där anges beställare, plats, startdatum samt avtalat tät- och ytskikt. Uppgifterna registreras i GVKs databas och innebär trygghet för beställaren. Under sommaren passerade GVK-företagen 300 000 registrerade våtrum. Siffran ökar stadigt och är just nu uppe i 305 178.

GVK-företag, som har aktuell kompetens för att installera säkra badrum, gör alltid en obligatorisk våtrumsanmälan när ett nytt våtrumsprojekt startar. Där anges beställare, plats, startdatum samt avtalat tät- och ytskikt. Uppgifterna registreras i GVKs databas och innebär en trygghet för beställaren. Under sommaren passerade GVK-företagen 300 000 registrerade våtrum. Siffran ökar stadigt och är just nu uppe i 305 178.

Ett GVK-företag har rätt kompetens och utbildning för att installera badrum fackmässigt enligt gällande branschregler. Att företagen registrerar varje våtrumsjobb har många fördelar. Beställaren får ett bevis på vad som är avtalat. Efter avslutat arbete blir våtrumsanmälan sedan grunden för ett så kallat våtrumsintyg som visar att installationen utförts enligt branschreglerna ”Säkra Våtrum”. Våtrumsintyget är en ren värdehandling i kontakter med mäklare, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag.

Men en våtrumsanmälan har fler funktioner. I GVK-konceptet ingår stickprovskontroller av att tätskiktet verkligen håller tätt. Länskontrollanterna, vars syfte är att följa upp och kontrollera de auktoriserade företagens jobb, utgår från våtrumsanmälningarna i sina slumpmässiga kontroller. Man kontrollerar bland annat svetsfogar och tätskiktets anslutning till golvbrunn, trösklar och rör. Antalet inrapporterade stickprovskontroller är drygt 10 000, vilket i sin tur innebär att hälften av alla GVK-anslutna företag blev kontrollerade förra året. Resultaten från stickprovskontrollerna rapporteras tillbaka till GVK. En våtrumsanmälan betyder alltså både trygghet för beställaren och en vattensäker utveckling av branschen.

Säkra Våtrum, gällande branschregler
Mer om våtrumsanmälan på GVKs hemsida