Menu

Våtrumsanmälan

En våtrumsanmälan betyder trygghet för beställaren. Den visar att våtrumsarbetet utförs enligt gällande branschregler samt att stickprovskontroller kan förekomma när jobbet är klart. Ett GVK-auktoriserat företag – anslutet till AB Svensk Våtrumskontroll - lämnar in våtrumsanmälan för alla sina våtrumsjobb som badrum, toalett och tvättstuga. Den beställare som anlitar ett GVK-företag får alltid ett godkänt våtrum enligt gällande bygglagstiftning och myndighetskrav.

Den detaljerade anmälan som GVK-företagen lämnar för varje våtrum som byggs/ renoveras ger en klar bild av de tekniker, material och produkter som används. Det är kunskap som sedan återförs i branschreglerna. GVKs GVK-kontrollanter gör även stickprov på utförda våtrumsarbeten. Sammantaget bidrar våtrumsanmälan och stickprovskontroller till att upprätthålla en hög kvalitet i utförande och kunskapsåterföring, allt för att förhindra framtida vattenskador.

Grunden för ett fackmässigt resultat i våtrumsarbetet är rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande, allt i enlighet med branschreglerna. Samarbetet mellan organisationer och företag i GVK syftar till att minska vattenskadorna i svenska villor och fastigheter, skador som varje år kostar den enskilde ägaren stora summor pengar. 

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum lägger en säker grund för problemfria och vattensäkra våtrum. De hjälper fastighetsägare att göra bra beställningar av badrum, toalett och tvättstuga vid nybyggnad såväl som ROT-jobb. Läs  GVKs branschregler för tätskikt i våtrum - Säkra Våtrum i sin helhet. 

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak