Till huvudinnehållet

Säkra badrum i bostadsrätt

-Vi ser dagligen fukt- och vattenskadade badrum i bostadsrättsföreningar. Skadorna är ofta en direkt följd av uttjänta tätskikt, men också av icke fackmässigt utförda, nyare tätskikt, säger Jan Backman från SBC, ett av de företag som ingår i GVK. -Skadorna drar med sig stora kostnader. Vårt råd blir därför att alltid anlita GVK-behöriga hantverkare som följer gällande branschregler för badrum.

-Vi ser dagligen fukt- och vattenskadade badrum i bostadsrättsföreningar. Skadorna är oftast en direkt följd av uttjänta tätskikt, men också av icke fackmässigt utförda nyare tätskikt, säger Jan Backman från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, ett av de företag som ingår i GVK.

-Skadorna drar med sig stora kostnader för både bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening. Vårt råd är därför att alltid anlita GVK-behöriga hantverkare som har aktuell kompetens och följer gällande branschregler vid renovering av badrum.

SBC med sina 2 500 bostadsrättsföreningar över hela landet har arbetat aktivt i GVK-stiftelsen sedan starten 1987. GVKs syfte nu som då är att ta fram och utveckla branschregler för fackmässigt utförda badrum och på så vis minska risken för vattenskador. För SBCs projektledargrupp är GVKs ständigt pågående arbete med att säkra våtrum mot vattenskador ett stort stöd vid renoveringar. Branschreglernas anvisningar gör att projektledarna kan känna sig säkra på ett rätt utförande. De ger också ett ökat medvetande om vikten av förebyggande arbete;

-Idag är säkerhetstänket mycket större, tack vare branschreglerna. Man diskuterar frågan om vattensäkerhet betydligt mer idag och är mån om att göra rätt från början. Vi hjälper våra kunder bostadsrättsföreningarna att ställa de rätta kraven vid upphandling av entreprenader. Vid renovering av våtrum anger vi alltid att branschreglerna ska följas och att behöriga företag ska anlitas. Vi trycker stenhårt på branschreglerna för att minimera risken för framtida, kostsamma vattenskador.

-Branschreglerna är inte lagstadgade, men ger en mycket god anvisning för att uppnå det som föreskrivs i gällande byggregler, avslutar Jan Backman.

GVK-auktorisationen är ett kvalitetskoncept som innebär att utfört arbete i badrum och andra våtutrymmen sker fackmässigt och i enlighet med gällande branschregler. Auktorisationen bygger på individuell kompetens. Genom ett vattentätt system av våtrumsanmälan, egenkontroll, avvikelserapportering och slumpmässiga stickprov upprätthålls och utvecklas kvaliteten i GVK-konceptet. Den som anlitar ett GVK-auktoriserat företag får ett våtrumsintyg som bevis på att badrummet är fackmässigt renoverat.