Till huvudinnehållet

Värdesäkra badrummet med våtrumsintyg

Säg ”badrumsrenovering” och de flesta ser scener ur Fuskbyggarna framför sig. Tätskikt, golvbrunn, fall och rör är några kritiska punkter i ett badrum där det kan gå snett. För att sova gott och bli populär hos försäkringsbolag, bostadsrättsförening och framtida bostadsköpare gäller det att välja rätt hantverkare. Ett GVK-auktoriserat företag lämnar alltid våtrumsintyg efter avslutat jobb.

Grunden för våtrumsintyget är den våtrumsanmälan som GVK-företaget gör när jobbet påbörjas.

Säg ”badrumsrenovering” och de flesta ser scener ur Fuskbyggarna framför sig. Tätskikt, golvbrunn, fall och rör – det finns många kritiska punkter i ett badrum där det kan gå snett. För att sova gott om natten och bli populär hos försäkringsbolaget, bostadsrättsföreningen och framtida köpare av din bostad gäller det att välja rätt hantverkare. Ett GVK-auktoriserat företag lämnar alltid våtrumsintyg till beställaren efter avslutat jobb.

Våtrumsintyget visar att installationen är fackmässigt utförd och följer gällande branschregler. Det är en ren värdehandling som du ska spara.  Vid en eventuell bostadsaffär har du värdesäkrat badrummet och visar köparen att installationen lever upp till branschens regler. Det betyder i sin tur att du slipper dyra efterräkningar för så kallade dolda fel.  Bostadsrättsföreningar kräver också ofta intyg på att ett behörigt företag utfört arbetet om medlemmen själv renoverar badrummet. Hos försäkringsbolaget innebär ett våtrumsintyg att du får de mest förmånliga villkoren.

Peter Bratt, anställd i Länsförsäkringar och en av Svensk Försäkrings representanter i GVKs styrelse, blir ofta tillfrågad om vad man ska tänka på vid renovering av badrummet. Han menar att den som gör jobbet ska ha aktuell våtrumskompetens och följa branschens regler och monteringsanvisningar;

-Anlita bara auktoriserade entreprenörer som kan lämna ett kvalitetsintyg på jobbet. Du ska aldrig betala fakturan förrän du har fått våtrumsintyget.

Ett våtrumsintyg visar att arbetet utförts fackmässigt enligt gällande branschregler. Det innehåller också uppgifter om entreprenören, tidpunkt när arbetet utförts och vilka material som använts. Om kunden väljer en annan lösning än branschreglerna föreskriver anges detta. Våtrumsintyget är därför också en värdehandling för entreprenören.

På GVKs hemsida finner du GVK-auktoriserade företag som kan bygga just ditt badrum. Där finns också en pedagogisk sammanställning av vanliga frågor och svar kring badrum, branschregler och kvalitetsdokument.

Frågor och svar om våtrum
Hitta GVK-företag
Branschregler Säkra Våtrum