Till huvudinnehållet

Kontroll av tätskikt i badrum på YouTube

Ett tätt tätskikt är grunden för säkra våtrum. Följ med när GVKs länskontrollant Guy Wallin genomför en kontroll av de kritiska punkterna i en badrumsinstallation! GVKs kvalitetskoncept bygger på att alla auktoriserade företags våtrumsinstallationer kan bli slumpmässigt kontrollerade och att eventuella kvalitetsbrister rättas till. I YouTube-klippet ser vi hur en våtrumskontroll går till.

Ett tätt tätskikt är grunden för säkra våtrum. Följ med när GVKs länskontrollant Guy Wallin genomför en kontroll av de kritiska punkterna i en badrumsinstallation! GVKs kvalitetskoncept bygger på att alla auktoriserade företags våtrumsinstallationer kan bli slumpmässigt kontrollerade och att eventuella kvalitetsbrister rättas till.  Slutsatser utifrån kontrollerna återförs sedan till branschreglerna så att badrummen kan byggas ännu säkrare i framtiden.

I filmen undersöker länskontrollanten de kritiska punkter som kan orsaka fukt- och vattenskador i badrum eller annat våtrum;

  - Golvet lutar mot golvbrunn
  - Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn
  - Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföringar
  - Fogarnas täthet - kontrolleras med GVK-pump


Badrummet i filmen ska även ha ett ytskikt av keramiska plattor och då är det särskilt viktigt att tätheten i fogar kontrolleras innan plattorna monteras. När ytskiktet väl är monterat går det inte längre att kontrollera om våtrummet håller tätt. Plattorna, eller rättare sagt fogarna mellan plattorna, är inte vattentäta.

Unik täthetskontroll
GVK har tagit fram ett unikt verktyg, GVK-pumpen, som kontrollerar tätheten i plastmattans eller tätskiktets skarvövergångar. Det är just i otäta skarvar som risken för fukt- och vattenskador är som störst. GVK-pumpen är ett ovärderligt hjälpmedel för att garantera tätheten i våtrummets viktigaste del - tätskiktet.

I varje län finns särskilt utbildade kontrollanter som löpande granskar GVK-företagens våtrumsinstallationer. Kontrollanterna följer noggrant upprättade checklistor för att hitta eventuella kvalitetsbrister i våtrummen. Vid kontrollerna kan man också upptäcka möjliga återkommande kvalitetsfel i och dra lärdom av det, lärdom som sedan återförs till branschreglerna ”Säkra Våtrum”.