Till huvudinnehållet

Alla branschgodkända tätskiktsprodukter listas på www.gvk.se

När det är dags att renovera badrummet är det särskilt viktigt att välja rätt tätskiktprodukt. Branschorganisationerna Golvbranschen, GBR och Byggkeramikrådet, BKR testar och godkänner tätskikt för användning av auktoriserade entreprenörer. Ta därför för vana att kontrollera om en viss produkt är branschgodkänd genom att gå in på GVKs hemsida där samtliga godkända produkter för våtrum är listade.

När det är dags att renovera badrummet är det särskilt viktigt att välja rätt tätskiktprodukt. Branschorganisationerna Golvbranschen, GBR och Byggkeramikrådet, BKR testar och godkänner tätskikt för användning av auktoriserade entreprenörer. Ta därför alltid för vana att kontrollera om en viss produkt är branschgodkänd genom att gå in på GVKs hemsida där samtliga godkända produkter för våtrum finns listade. Produkterna är testade och godkända för sina respektive ändamål och dessutom finns en branschanpassad monteringsanvisning till respektive produkt. I GVKs förteckning ingår samtliga de produkter som vid varje givet tillfälle är godkända av branschorganisationerna GBR och BKR.

-Just nu är den här informationen extra aktuell, säger Johan Aspelin, GVKs VD. Det finns grossister, bland annat Skaraborgs Golv AB Bygg och Golvgrossist, som marknadsför en pvc-produkt som tätskikt i en keramisk konstruktion från leverantören Idétrading AB.  Företagen påstår felaktigt att deras produkter är godkända av GVK – vilket de alltså idag inte är.

-För att vara noggrann så är det branschorganisationerna Golvbranschen GBR och BKR som testar och godkänner produkter. Därefter listar GVK alla branschgodkända produkter på sin hemsida. Det innebär i sin tur att ett GVK-auktoriserat företag kan använda produkten i en installation som följer GVKs branschregler – Säkra Våtrum. Det är därför viktigt att alltid kontrollera att en viss produkt är branschgodkänd genom att gå in på GVKs aktuella lista, www.gvk.se/godkanda-produkter

På GVKs hemsida finns alla produkter som är godkända för våtrumsinstallationer listade. Plastmatta som tätskikt och/eller ytskikt, tätskiktsfolie, golvbrunnar, väggnära brunnar (så kallade designbrunnar), fästmassa och vätskebaserade tätskikt. Det är branschorganisationernas godkännande som avgör om en produkt finns med på listan eller inte.

www.gvk.se
www.gvk.se/godkanda-produkter


Golvbranschens Våtrumskontroll GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK skapar man och ger ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.