Till huvudinnehållet

Plastgolv i våtrum – nu på YouTube

I tre nya filmer på YouTube visas arbetsgången och de avgörande detaljerna vid montering och svetsning av plastgolv och -vägg i våtrum. Hur gör man för att slippa bubblor och veck när plastväggen ska fungera både som tätskikt och ytskikt? Hur klara tätning mot golvbrunn, uppvikning vid rörgenomföringar och svetsning i inner- och ytterhörn? Klicka på rubriken för att läsa mer.

I tre nya filmer på YouTube visas arbetsgången och de avgörande detaljerna vid montering och svetsning av plastgolv och -vägg i våtrum. Hur gör man för att slippa bubblor och veck när plastväggen ska fungera både som tätskikt och ytskikt? Hur klara tätning mot golvbrunn, uppvikning vid rörgenomföringar och svetsning i inner- och ytterhörn?
GVK, AB Svensk Våtrumskontroll, har producerat filmerna som ger en bra inblick i flera av de knepiga moment som ingår i nybyggnation eller renovering av våtrum.  Stiftelsen har i 25 år arbetat för att minska vattenskadorna i svenska hem genom att sprida samlad branschkunskap. De golvföretag som är auktoriserade av GVK har aktuell utbildning, fackkunskap och kompetens vad gäller myndighetskrav och branschregler. Ett GVK-företag kan också lämna våtrumsintyg som bevis på ett fackmannamässigt utfört arbete, ett intyg som är värdefullt både vid bostadsaffärer och vid ett eventuellt försäkringsärende.

Här hittar du alla GVK-auktoriserade golvföretag