Till huvudinnehållet

Med iPad i badrummet

Nu lanserar GVK, AB Svensk Våtrumskontroll, obligatorisk elektronisk redovisning av stickprovskontroller. För länskontrollanterna, som gör slumpmässiga stickprov vid installation av våtutrymmen, blir jobbet både enklare och korrektare. All dokumentation av utförda våtrumsarbeten sker via iPad och laddas upp i en gemensam databas där man sedan kan följa svenska våtrumsarbeten över tid.

Nu lanserar GVK, AB Svensk Våtrumskontroll, obligatorisk elektronisk redovisning av stickprovskontroller. För länskontrollanterna som gör slumpmässiga stickprov vid installationer av badrum och andra våtutrymmen blir jobbet både enklare och korrektare. All dokumentation av utförda våtrumsarbeten sker via iPad och laddas upp i en gemensam databas där man kan följa svenska våtrumsarbeten över tid. Den samlade dokumentationen gör det möjligt att upptäcka och vid behov skärpa branschregler eller utbildningsinsatser kring eventuellt återkommande fel. Därmed förebygger GVK vattenskador med hjälp av en snabb och effektiv kunskapsåterföring mellan entreprenör, kontrollant och GVK. 

-Redovisning via iPad är enbart positiv, säger Nicklas Nuland, GVKs länskontrollant i Halland och Göteborg som varje år gör ett hundratal stickprov i nya våtrum. Nu slipper vi hantera blanketter och kopior till alla inblandade – beställaren, utförarföretaget och GVK. Systemet omfattar också flera smarta appar, till exempel en rumsbeskrivning som tydligt visar kritiska punkter som brunn, avlopp, fall och trösklar. På så vis är det lätt att hitta i dokumentationen efteråt.

Anders Söderberg, länskontrollant i Dalarna, ser en stor fördel i att den manuella blanketthanteringen försvinner. –I det nya systemet finns färdiga alternativ. Det innebär att vårt arbete blir ännu effektivare. Även om alla vi länskontrollanter redan nu håller oss inom de regelverk som gäller så blir bedömningen mer exakt, menar han. Dessutom blir dokumentationen lätthanterlig. Det är värdefullt eftersom jag planerar att genomföra uppemot 200 stickprovskontroller per år.

De 14 000 våtrumsanmälningar som kom in från GVK-auktoriserade företag förra året ger en god bild av våtrumssituationen i Sverige. En anmälan kan avse flera våtrum, så man räknar med att över 30 000 våtrum installerades av GVK-företag under 2012. Länskontrollantens uppgift är att se till att våtrumsinstallationerna är gjorda utifrån gällande branschregler vilket ger ökad trygghet till beställare av våtutrymmen.