Till huvudinnehållet

Tuffa tester för designbrunnar

Designbrunnar blir allt vanligare i svenska badrum. Dessa brunnar är avsedda att monteras närmare än 0,2 m från vägg och kontrolleras noggrant innan de når marknaden. Varje unikt tätskikt går igenom ett tufft test tillsammans med varje brunnstyp det ska anslutas till. Först när kombinationen brunn plus tätskikt är testad och godkänd tillsammans listas de hos branschorganisationerna.

Exempel på väggnära brunn, Wave från Purus Line

Designbrunnar blir allt vanligare i svenska badrum. De väggnära brunnarna är avsedda att monteras intill vägg och alltså närmare än riktmåttet på 0,2 meter från våtrumsvägg som normalt gäller. Brunnarna kontrolleras noggrant innan de når marknaden. Varje unikt tätskikt går igenom ett tufft test tillsammans med varje brunnstyp det ska anslutas till. Först när kombinationen brunn plus tätskikt är godkänd, och det också finns utförliga anvisningar för montering, listas de hos branschorganisationerna som godkända produkter.

– Den seriösa kontrollen beror på att just övergången mellan golv och vägg i ett våtutrymme är känslig för vattenskador, samt att det handlar om relativt nya produkter, förklarar Bengt Jonasson på GVK Svensk Våtrumskontroll.


Ett laboratorium som är ackrediterat för testmetoden utför kontrollerna. De kombinationer som godkänns listas sedan hos branschorganisationerna.

När designbrunnarna lanserades i mitten av 00-talet gick aktörerna i våtrumsbranschen samman.
- Det var en helt ny produkt och identifierades av branschen som en möjlig risk, minns Thomas Helmerson, VD Säker Vatten AB. Vi såg behovet av gemensamma branschregler för att undvika en ny källa till vattenskador.

Det tog ett par år innan försäljningen av designbrunnar tog fart, mycket på grund av osäkerhet kring installationen. Genom branschens godkännande och ett markant ökande intresse för snygga badrum pekar nu trenden rakt uppåt. De senaste tre åren har försäljningen stigit med mellan 30 och 50 procent* per år, på en i övrigt vikande byggmarknad.

- Den som bestämt sig för en väggnära brunn i badrummet ska definitivt ta en titt i våra listor,  avslutar Thomas Helmerson, och försäkra sig om att golvbrunnen och tätskiktet är godkända i kombination och följer gällande branschstandard.

Hos både GVK och Säker Vatten finns den aktuella informationen om godkända kombinationer.

*Branschstatistik enligt försäljningschef Magnus Petersson, Purus AB.