Till huvudinnehållet

Arbetsledare i GVK vidareutbildas

I april tar GVKs styrelse beslut om obligatorisk fortbildningskurs för arbetsledare i GVK-auktoriserade företag. Tanken är att kunskaper om branschregler, juridik och kvalitetssystem ska uppdateras vart femte år. Premiärkursen i Kungens Kurva bekräftade att behovet finns.

Thomas Gatehag, LD Golv & Kakel Åkersberga och Tomas Haglund från Golv 2000 i Farsta deltog i fortbildningskursen.

I april tar GVKs styrelse beslut om obligatorisk fortbildningskurs för arbetsledare i GVK-auktoriserade företag. Tanken är att kunskaper om branschregler, juridik och kvalitetssystem ska uppdateras vart femte år.  Premiärkursen i Kungens Kurva bekräftade att behovet finns.

 –GVK börjar bli ett riktigt starkt argument ute på marknaden, säger Thomas Gatehag från LD Golv & Kakel i Åkersberga. Då behöver vi GVK-företag ha koll på juridiken för olika slags beställare och inte minst, bli påminda om aktuella regler och rutiner. 

De 18 arbetsledarna som deltog i fortbildningskursen är erfarna och känner branschen utan och innan. Det märktes inte minst i de livliga diskussionerna kring frågeställningar som kursledaren Bengt Jonasson från GVK AB Svensk Våtrumskontroll tog upp. Många bidrog med praktiska exempel från den egna verksamheten. Det kunde handla om knivigheter som ställt krav på kunskaper inom både bygg- och konsumentjuridik eller betydelsen av att ange avvikelser i den egenkontroll som ingår i GVK-rutinerna. 

-Det är bra med klara regler, säger Tomas Haglund, Golv 2000 i Farsta. Att vara tydlig med vad som gäller minimerar problemen och stärker vår yrkesroll. GVK skapar mervärde både för stora beställare, som är noga med kontroller och liknande, och för privatkunder som märker att det ställs högre krav på våtrumsinstallationer i hemförsäkringen. I båda fallen anlitar man gärna proffs som kan sin sak.

-Fortbildningskursen fyller definitivt sin funktion, avslutar Thomas Gatehag. Man repeterar gällande rutiner och får samtidigt en genomgång av lagstiftning och tekniska nyheter som berör oss.

Den obligatoriska fortbildningen för behöriga arbetsledare i GVK-företag är en heldagskurs med avslutande skriftligt prov. Man tar upp nyheter och förändringar som skett de senaste fem åren inom teknik, kvalitet, myndighetskrav och juridik.

Vårens kurser
21 mars Ljungby, 26 mars Borås, 9 april Stockholm, 17 april Falun, 25 april Ö-vik

Mer information och anmälan
här.