Till huvudinnehållet

Våtrumsanmälan för trygg badrumsinstallation

En våtrumsanmälan betyder trygghet för beställaren. Den visar att våtrumsarbetet utförs enligt gällande branschregler samt att stickprovskontroller kan förekomma när jobbet är klart. Ett GVK-auktoriserat företag – anslutet till AB Svensk Våtrumskontroll - lämnar in våtrumsanmälan för alla sina våtrumsjobb som badrum, toalett och tvättstuga.

En våtrumsanmälan betyder trygghet för beställaren. Den visar att våtrumsarbetet utförs enligt gällande branschregler samt att stickprovskontroller kan förekomma när jobbet är klart. Ett GVK-auktoriserat företag – anslutet till AB Svensk Våtrumskontroll - lämnar in våtrumsanmälan för alla sina våtrumsjobb som badrum, toalett och tvättstuga. Den beställare som anlitar ett GVK-företag får alltid ett godkänt våtrum enligt gällande bygglagstiftning och myndighetskrav.
    
Den detaljerade anmälan som GVK-företagen lämnar för varje våtrum som byggs/ renoveras ger en klar bild av de tekniker, material och produkter som används. Det är kunskap som sedan återförs i branschreglerna. GVKs länskontrollanter gör även stickprov på utförda våtrumsarbeten. Sammantaget bidrar våtrumsanmälan och stickprovskontroller till att upprätthålla en hög kvalitet i utförande och kunskapsåterföring, allt för att förhindra framtida vattenskador.

Grunden för ett fackmässigt resultat i våtrumsarbetet är rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande, allt i enlighet med branschreglerna. Samarbetet mellan organisationer och företag i GVK syftar till att minska vattenskadorna i svenska villor och fastigheter, skador som varje år kostar den enskilde ägaren stora summor pengar.

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum lägger en säker grund för problemfria och vattensäkra våtrum. De hjälper fastighetsägare att göra bra beställningar av badrum, toalett och tvättstuga vid nybyggnad såväl som ROT-jobb. Läs GVKs branschregler för tätskikt i våtrum - Säkra Våtrum i sin helhet. På www.gvk.se finns också alltid de senaste rekommendationerna för testade och godkända produkter för våtrum.